Svenske forskere vil ha en felles norsk-svensk-finsk dugnad for å avle fram tørråte-sterke poetsorter. Illustrasjon: colourbox.com
Svenske forskere vil ha en felles norsk-svensk-finsk dugnad for å avle fram tørråte-sterke poetsorter. Illustrasjon: colourbox.com

Sverige vil ha potetsamarbeid

Potetsortene som dyrkes i Sverige er svært utsatte for tørråte. Nå vi svenske forskere ha med nordmenn og finner på laget for å utvikle nye sorter.

Publisert

Forskere ved Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) er bekymra for potetens stilling i landet. Forbruket går ned, potetsjukdommene florerer og mange av de utenlandske potetsortene, ofte nederlandske, duger ikke i det nordiske klimaet.

Fellesnevneren er poteten

SLU-forskerne mener at poteten forener Norge, Finland og Sverige. Vi vil ha mjølne poteter, vi har det samme nordlige klimaet med lange dager i sommerhalvåret – og vi har de samme potetsjukdommene. De svenskene forskerne hevder også at arbeidet med å få fram nye potetsorter har avtatt sterkt i både Sverige og i Norge, og at det nærmeste ligger nede med brukken rygg i Finland.

Krever offentlig finansiering

På denne bakgrunnen tar de svenskene forskerne til orde for at Fennoskandinavia (Sverige, Norge og Finland) slår sine potetsekker sammen for å få fram nye og bedre sorter. De ønsker å framelske sorter som har kortere veksttid, er resistente mot soppsjukdommer, som har bedre holdbarhet og som er tilpassa klimaforandringene. For å få til en slik foredling av nye sorter er det en forutsetning at offentlige midler stilles til rådighet over flere år i trekk, er håpet til forskerne.

Powered by Labrador CMS