Kalver som vokser opp to og to er bedre rustet til å møte verden

Kalver vokser mer når to står sammen

Kalver som går sammen to og to legger på seg mer og spiser mer kalvestarter per dag enn de som går aleine.

Publisert

En dansk undersøkelser hevder at kalver som oppstalles to og to vokser opp til 130 gram mer per dag og spiser ca. ett kilo mer med kalvestarter daglig enn dem som oppstalles enkeltvis. Det er maskinbladet.dk som omtaler undersøkelsen.

Sosial trening fra start av

Men det er flere fordeler med å vokse opp to og to. Ved fravenning går tandemkalvene mindre ned i vekt og de er flinkere til å omstilles seg til nye miljøer og artsfrender.

Dessuten får kalver som går sammen med andre kalver også oppfylt sine fysiologiske og sosiale behov i større grad enn dem som vokser opp aleine.

Enkle tilpasninger av kalveboksene

For å tilfredsstille det offisielle, danske dyrevelferdsmerket skal kalvene være oppstallet to og to fra de er sju dager gamle. For de fleste brukerne krever det små forandringer av kalveboksene for å leve opp til kravet fra merkeordningen.

Kravet om parvis oppstalling er innført for å tilgodese kalvenes atferdsmessige behov. Det ligger i kalvenes natur at de gjerne vil søke sammen med andre.

Powered by Labrador CMS