Bønder er mindre utsatt for "livsstilskreft"

Er du gardbruker, har du mindre risiko for å bli rammet av livsstilsrelaterte kreftformer enn befolkningen generelt.

Publisert

Dette er en av konklusjonene i en studie utført av Agricoh, et internasjonalt forskningssamarbeid. Også Norge deltar gjennom Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

Mindre "livsstilskreft"

I studien inngikk 248 000 kvinnelig og mannlige landbruksarbeidere i seks land.

Den gode nyheten fra studien er at bønder i sin helhet har lavere risiko for flere former for kreft sammenliknet med den øvrige befolkningen. Dette gjelder i første rekke kreftformer som er relatert til livsstil, som lunge- og tarmkreft.

Men økning i enkelte typer kreft

Men studien legger heller ikke skjul på at det er økt risiko for prostatakreft hos mannlige bønder, samt føflekk- og benmargskreft hos kvinnelige bønder sammenliknet med den generelle befolkningen.

− Det er store variasjoner i geografiske steder og landbrukspraksis mellom de åtte gruppene vi undersøkte. Likevel var funnene gjennomgående ensartete, med noen få avvik, sier Karl-Christian Nordby.

Han er forsker ved Stami og en av forfatterne bak studien. Du kan lese mer om studien her.

Trerelaterte arbeidere også undersøkt

I en annen studie har Stami funnet ut av det ikke er sammenheng mellom foreldre som jobber med trevirke og barnas risiko for å utvikle testikkelkreft.

- Det eneste unntaket ble observert i en delanalyse som viste økt risiko i den lille gruppen av sønner av fedre som jobber som møbelsnekkere. Resultatet støttes av studier på testikkeltoksisitet fra kjemikalier som benyttes i denne jobben, skriver de.

Powered by Labrador CMS