Bedre Gardsdrift har lagt vekt på å dekke innføringen av den nye ordningen med periodisk kjøretøykontroll av traktorer.

Derfor skriver vi så mye om EU-kontroller

Den som har lest Bedre Gardsdrift fast de siste månedene, har fått med seg at vi har skrevet en rekke artikler om EU-kontroll for traktor, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK) som det egentlig heter.

Publisert

Før ordningen ble innført hadde vi både en gjennomgang over hva du selv bør sjekke før kontrollen, vi ga deg oversikten over hvor du finner verksteder som gjennomfører PKK, og vi ryddet i forvirringen rundt samdrifter og leasing.

Og nå starter vi jammen med året med å skrive både om hvilke feil som dukker opp på kontroller og hvilke problemer traktoreiere støter på i møte med verkstedene.

Hvorfor gjør vi dette? Har vi ikke annet å skrive om? Er ikke dette bare barnesykdommer som vi må regne med når en ny ordning blir innført?

Vårt mål med å holde et fast grep om temaet er å sørge for at det blir tatt tak i alle disse feilslutningene før de får etablert seg som en praksis.

Jo, det er det, og det er nettopp derfor vi pirker borti det. Fordi vi vet at vi som fagblad har muligheten til å løfte slike saker, få dem belyst og forhåpentligvis også ryddet opp i.

Vi har en helt ny ordning, der en rekke verksteder riktignok er kurset, men hvor ingen har gjennomført slike kontroller før nå i år. Det åpner både for feiltolkninger og kortslutninger. Vårt mål med å holde et fast grep om temaet er å sørge for at det blir tatt tak i alle disse feilslutningene før de får etablert seg som en praksis.

Ved å omtale dem løpende, repetere regelverket og utfordre verksteder som har egne fortolkninger håper vi at prosessen for de bøndene som kommer etter senere i sesongen skal bli enklere.

Derfor setter vi også pris på innspillene som har kommet fra dere og oppfordrer dere til å fortsette å sende dem inn. Jo raskere bransjen får etablert en felles forståelse for hva som er riktig praksis, desto færre er det som vil møte på unødig tull når traktoren er på PKK.

Har du tips eller innspill?

Kontakt redaksjonen på redaksjonen@bedregardsdrift.no

Powered by Labrador CMS