Flomvern i Sundet, Eidsvoll 2023,
Flomvern satt opp mot flommen etter "Hans".

Kloakk i flomvannet kan påvirke grovfôret

Har du fått flomvann over jordet eller opplevd at rundballer har blitt tatt av flommen? Da må du ta noen grep for å sikre fôret og unngå spredning av bakterier.

Dersom graset som er forurenset med sykdomsframkallende bakterier, kan de overføres til dyr og næringsmidler. Det er derfor viktig å ta noen forholdsregler hvis du har jord som har vært rammet av flommen.

Utsett slåtten i tre uker

Det enkleste tiltaket kan rett og slett være å vente og håpe at regnet tar jobben for deg.

- Et relevant forebyggende tiltak er å utsette høstingen i 21 dager, men antall dager må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Hvor mye plantene er tilgriset og hvor mye det har regnet i etterkant kan være relevant for denne vurderingen, skriver Mattilsynet på sine sider.

Tenk også på at flommen kan ha lagt igjen skarpe gjenstander og metall på jordet som kan være skadelig for dyra.

Bruk ensileringsmiddel

Ensileringsmiddel som bidrar til å redusere pHen raskt er et viktig tiltak, og da særlig midler som er egnet til å hemme sporedannende bakterier.

- Lagring av fôret i minst to måneder før du gir det til dyra vil redusere risikoen   for overføring av sykdomsfremkallende bakterier ytterligere.

Mattilsynet anbefaler å at du tar fôrprøver minst seks uker etter flomskaden for å  sjekke om det har skjedd feilgjæring i etterkant av flommen.

Rundballer tatt av flommen

Men hva så med rundballene som allerede var ferdigpakket før de seilte av gårde med flommen? Kan du bruke dem til fôr om du har klart å huke tak i dem igjen Sannsynligvis vil disse ha fått dårligere fôrhygiene og kvalitet, og det er ikke sikkert de lenger er brukendes til fôr.

- Etter flere dager i flomvann, er det sannsynlig at noe forurenset vann har trengt inn i rundballen. Plasten kan i tillegg være skadd i flommen, eller den kan ha fått skader under håndteringen ved oppsamling fra vannet. Det er derfor sannsynlig at den hygieniske kvaliteten er redusert, skriver Mattilsynet.

De råder deg til å ta prøver av rundballene minst seks uker etter flommen for å sjekke gjæring og hygiene dersom du vurderer å bruke dem til fôr.

Powered by Labrador CMS