Det blir demo med pressing av mais med Orkel Dens-X kompaktor på Tomb vgs. Her fra maispressing i Belgia.

Fagdager i oktober

Med grøden i hus kan det være tid for å fylle på med fagkunnskaper.

Covid-19 har klart å ta knekken på de fleste landbruksmesser, men det blir fortsatt arrangert mindre maskindemoer og fagdager rundt omkring. Dette er noe av det som skjer i oktober.

Kompakt fagdag om kompaktoren

Torsdag 15. oktober arrangerer Orkel fagdag på Tomb videregående skole. Tema for dagen er «Finsnitta materiale i rundballer: Flopp eller framtid?» der de ser på pressing av finsnitta materiale i rundball som et alternativ til å legge det i plansilo. Orkel vil her demonstrere kompaktoren, som de håper omsider skal få et innpass i landbruket her til lands.

Det blir også utstilling av slåtteutstyr og hengere, samt foredrag med representanter fra Norsk landbruksrådgiving, Tine og NMBU i tillegg til Orkel. På grunn av covid-19 er antall deltakere begrenset til 200 personer.

Fyrer i gang fagdag om fyringsanlegg

Dette er ikke eneste arrangementet denne måneden. 20. og 22. oktober arrangerer Hordaland Bondelag og CH4 Engineering AS fagdager om gardsvarmeanlegg. Det skjer henholdsvis på Voss og i Stord. Begge dagene har påmeldingsfrist 12. oktober.

Temaet for dagene er «Lokalt skogsvirke som oppvarmingskilde på garden», og det er lagt opp til en innføring i gardsvarmeanlegg, råstoff, økonomi og støtteordninger fra Innovasjon Norge. Begge stedene er det lagt opp til en omvisning på et fyringsanlegg.

Powered by Labrador CMS