Sesongarbeidere står på under innhøsting av beter i Østfold.

Nå blir kravene til losji for arbeidere forskriftsfestet

Fra 1. juni får arbeidsplassforskriften et nytt kapittel 3A. Her vil kravene som stilles til innkvarteringen som arbeidsgivere tilbyr arbeidstakere bli regulert.

Målet med endringen er å få bukt med innkvarteringer som er mangelfull, uverdig, brannfarlig eller helsefarlig. Det skriver Arbeidstilsynet i pressemeldingen.

Selv om arbeidsmiljøloven stiller et generelt krav om at innkvartering som arbeidsgivere tilbyr arbeidstakere skal være forsvarlig, har ikke lovverket beskrevet konkret hva det innebærer. Det kommer nå inn i forskriften, og vil være relevant for gardbrukere som stiller bolig til rådighet for sesonghjelp eller faste gardsarbeidere.

Soverom, oppholdsrom og bad

Her står det blant annet at hovedregel er enkeltrom som soverom. Dette kravet kan fravikes ved sesongarbeid i inntil 12 uker i kalenderåret, men vær oppmerksom på at det også stilles egne krav når flere skal dele soverom sammen. Arbeiderne skal også ha tilgang til et oppholdsrom, med mindre soverommet er stort nok til å å kunne regnes som et oppholdsrom i tillegg.

Videre skal det være tilgang til dusj og toalett som kan låses. I tilknytning til toalettet må det være tilgang på en vask med både varmt og kaldt vann.

Full oversikt i forskriften

Det stilles også krav om at innkvarteringen skal være forsvarlig når det gjelder dagslys og utsyn, vedlikehold og mulighet for tilstrekkelig renhold, temperatur, fuktighet, avtrekk og luftkvalitet, vask, tørk og oppbevaring av klær og mer til.

Du finner en oversikt over alle kravene i Arbeidsplassforskriften kapittel 3A.

Powered by Labrador CMS