Nøkler 2

Flere landbruks­eiendommer solgt

9 300 landbrukseiendommer ble solgt i 2014. Det er 300 flere enn i 2013. Hver tredje overdragelse ble registrert som fritt salg.

Publisert

Hvert år blir rundt fem prosent av landets 185700 eiendommer i landbruket overdratt til ny eier. Foto: colourbox.com

Gjennomsnittlig kjøpesum for landbrukseiendommer i fritt salg økte i perioden 2009-2014 fra 1,46 til 1,99 millioner kroner. Det vil si en økning på 36 prosent. Når det gjelder eiendommer i fritt salg med landbruksdrift som formål, økte kjøpesummen i tilsvarende periode med 43 prosent – til 2,2 millioner kroner, opplyser Statistisk sentralbyrå.

Nordland selger flest eiendommer

Andelen omsatte eiendommer av totalt antall landbrukseiendommer varierte fra fire prosent i Sogn og Fjordane til nær sju prosent i Finnmark. Nordland hadde flest med nærmere 1 100 omsatte eiendommer, etterfulgt av Hedmark med 900 omsetninger. Av totalt 9 300 overdragelser var én av tre skifteoppgjør eller tinglysing av retten til å sitte i uskiftet bo, mens litt under én av tre var omsetninger i fritt salg. Den siste tredjedelen omfatter overdragelser registrert som hel eller delvis gave og «annet».

Det meste skjer innen familien

Av overdragelsene registrert som gave var nesten alle innen familien. Totalt var det 5 500 familieoverdragelser, det vil si godt over halvparten av alle omsetninger.

Om lag 5 700 eiendomsoverdragelser hadde bruksformål landbruk på skjøtet. Vestfold, Buskerud og Rogaland hadde alle en andel på over 70 prosent med dette bruksformålet. Nord-Norge skiller seg ut med færre som hadde landbruk som bruksformål. I Finnmark hadde kun hver fjerde omsetning oppgitt landbruk som formål, som er færre enn overdragelsene til bolig- og til fritidsbruk.

Dyrest i Akershus/Oslo, Rogaland, Vestfold og Østfold

Den gjennomsnittlige kjøpesummen for eiendommene i fritt salg økte med to prosent fra året før, til 1,99 millioner kroner. Akershus/Oslo og Østfold hadde de høyeste beløpene med henholdsvis 3,60 og 3,27 millioner kroner, og Nordland var lavest med 0,97 millioner. Akershus/Oslo, Rogaland og Østfold hadde flest omsetninger med kjøpesum på fem millioner kroner eller mer.

For omsetninger med bebygde eiendommer i fritt salg, der landbruk var oppgitt som formål, var den gjennomsnittlige kjøpesummen 2,19 millioner kroner. Overdragelsene i Akershus/Oslo og Vestfold hadde høyest gjennomsnittlig kjøpesum, med henholdsvis 4,15 millioner og 3,72 millioner kroner. Lavest var Finnmark med 0,92 millioner kroner.

Overtar i en alder av 42 år

Alder og kjønn på nye eiere endrer seg lite fra år til år. Snittalderen i 2014 var 52 år, og nye eiere i Troms var i gjennomsnitt 12 år eldre enn nye eiere i Nord-Trøndelag. I de tilfellene overdragelsen er helt eller delvis gave, som er vanlig ved familieoverdragelser, var gjennomsnittsalderen til ny eier 42 år.

Det er overdragelser som skjer ved skifteoppgjør eller ved tinglysning av retten til å sitte i uskiftet bo, som drar snittet opp. Ved disse overdragelsene var gjennomsnittsalderen på ny eier 64 år.

60 prosent menn – 40 prosent kvinner

Nye eiere fordelte seg med 59 prosent menn, 37 prosent kvinner og fire prosent aksjeselskap, stat, kommune og liknende. For eiendommer i fritt salg var tilsvarende prosenter henholdsvis 70, 23 og 7. Nær 70 prosent av omsetninger med kvinnelig kjøper var en familieoverdragelse.

Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer
AntallAndelProsent
2013 - 20142009 - 2014
2014
I alt9 3151003,210,3
Type omsetning
Fritt salg2 826303,714,2
Gave1 93821-12,2-0,1
Uskifte-/skifteoppgjør3 2713510,812,8
Tvangsauksjon7614,146,2
Annet1 2041312,512,0
Formål med omsetning
Bolig2 0772220,532,5
Fritid9681019,827,0
Landbruk5 67661-0,10,9
Annet5946-26,921,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Powered by Labrador CMS