Kjøtt fra norske husdyr kan med rette omtales som helt fritt for antibiotikarester. Foto: Colourbox

Ingen antibiotika i norsk slakt i 2015

Norge har verdens laveste forbruk av antibiotika i matproduksjonen. Det er heller ikke antibiotika i norsk slakt.

Publisert

Fakta om antibiotika

Antibiotika er en type medisin som enkelt sagt er i stand til å ødelegge bakterier, men ikke kroppsceller. Det skjer ved at antibiotikaen angriper celleveggen på bakteriene, som er temmelig ulik celleveggen hos mennesker, dyr og fisk. Ulike typer antibiotika har ulike mål, funksjoner og virkemåter.

Antibiotikaresistens

Bakterier har kort livssyklus, og rett som det er forandres genmaterialet gjennom mutasjoner. Dermed kan det oppstå former for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. I og med at de "vanlige" bakteriene dør av antibiotikaen, får de resistente bakteriene fritt spillerom til å formere seg uhemmet.

Dersom bakterier fra den nye, resistente populasjonen sprer seg til andre verter (folk, husdyr, fisk) er sjansen for overlevelse lavere dersom verten ikke benytter antibiotika, da de resistente bakteriene må konkurrere mot den naturlige bakteriebestanden hos verten. Om verten derimot har antibiotika i kroppen, vil den resistente bakterien kunne utvikle seg fritt også her.

Kilder: Forsking.no, snl.no

Foruten stikkprøver som Mattilsynet tar kontinuerlig i alle landets slakterier, tas det også målrettede prøver ved mistanke. I én av disse prøvene ble det påvist antibiotikarester, men verdien var under en tidel av gjeldende grenseverdi. Konklusjonen må være at norsk slakt av storfe, svin og småfe i 2015 holdt den aller høyeste standard med tanke på medisinrester.

Løpende overvåkning

Mattilsynet har flere ulike overvåkningsprogram for legemiddelrester i mat og dyr. Ett av disse er det nasjonale overvåkingsprogram på antibiotikarester i slakt av storfe, svin, og småfe.

Det er Mattilsynets medarbeidere i kjøttkontrollen som tar ut prøvene fra slakterier i hele landet. I alt ble det undersøkt 866 nyre- og muskelprøver fra normale slakt, tatt på stikkprøvebasis. Prøvematerialet ble tatt fra 309 storfe, 428 svin og 129 småfe. I tillegg ble det tatt ut 28 prøver på grunnlag av mistanke om mulige rester av antibiotika. En mistanke kan for eksempel være dyr som er behandlet med antibiotika og hvor tilbakeholdelsestiden for medisinen nylig er utløpt.

Ingen overskridelser i 894 prøver

Når det gjelder mistankeprøver, ble det ved screening av nyre- og muskelprøver påvist penicillin fra ett storfe. De andre 27 prøvene var negative. Ved kjemisk (verifiserende) analyse av muskelprøven ble det påvist 3,36 μg/kg penicillin. Dette er mye lavere enn gjeldende grenseverdi for penicillin som er (50 μg/kg).

I henhold til de definerte kriteriene for positive resultater i aktuelt regelverk, ble det ikke påvist overskridelser av antibakterielle stoffer i noen av de undersøkte prøvene i 2015.

Powered by Labrador CMS