Snart er pelsdyrnæringa i Rogaland en saga blott.

Pelsdyrnæringa i Rogaland er historie

64 av 69 pelsdyroppdrettere i Rogaland har avvikla produksjonen etter at vedtaket om nedlegging kom for tre år siden.

Publisert

Til nå har 54 av de 64 oppdretterne som har lagt ned drifta fått 175 millioner kroner i kompensasjon for avviklinga. De siste ti søknadene er venta inn i løpet av denne måneden, skriver Fylkesnytt fra Rogaland.

Manko på kapital

I 2018 fant du én av tre pelsdyroppdrettere i Rogaland og 50 prosent av all verdiskapinga i pelsdyrnæringa skjedde i fylket. Flere tidligere oppdrettere er frustrerte over å få avslag eller melding om at det er tomt for omstillingsmidler hos Innovasjon Norge. De fleste oppdretterne vil videre og er klare for å ta til med noe nytt. De er flinke til å mobilisere egne ressurser som arbeidskraft og motivasjon, men det skorter altså på kapital.

Timeglasset renner ut

Flere oppdrettere føler nå at tida er i ferd må å løpe fra dem og at kompensasjonen ikke dekker verdiene som går ut av produksjonen. De er derfor helt avhengige av å få støtte for å komme i gang med ny næring på garden, skriver Fylkesnytt til slutt.

Powered by Labrador CMS