Ringormsmitte bekymrer

I dag er 18 storfebesetninger underlagt restriksjoner på grunn av påvist smitte av ringorm.

Publisert

Fakta om ringorm

Ringorm hos storfe forårsakes av soppen Trichophyton verrucosum. Det er en B-sjukdom og en zoonose. Ringorm vil kunne utgjøre et dyrevelferdsproblem dersom det ikke håndteres. Ringorm er også en trussel for norske storfehuder som i dag omsettes for en verdi av 180 millioner kroner årlig.

Ved mistanke om eller påvisning av ringorm blir besetningen båndlagt av Mattilsynet. For å bli kvitt smitten gjennomføres sanering i form av vaksinering og jodbehandling av dyra - kombinert med vask og desinfeksjon av fjøs for å fjerne miljøsmitten. Kontakter båndlegges og utredes av Mattilsynet for å finne alle smittede besetninger.

Kilde: Animalia

16 av de 18 besetningene med ringormsmitte befinner seg i Rogaland. De to resterende i Agder. I løpet av den siste tiårsperioden har det vært flere mindre og større utbrudd i Agder og på Østlandet, skriver animalia.no

Ringorm har fått renessanse

Storfenæringa er svært bekymret over situasjonen. Etter et skikkelig krafttak fra 1979 og fram til 2001 gikk antall smittetilfeller ned fra 1000 til ni, og alle trodde man hadde fått bukt med problemet. Men de siste fem-seks årene har smitten blusset opp igjen.

Ringorm-prosjekt i Rogaland

Som et ledd i bekjempingen av ringorm har Rogaland Bondelag i 2020 fått bevilget midler til det lokale prosjektet RingiROG. Prosjektets mål er å hjelpe landbruksnæringa til å handtere og kontrollere sjukdommen hos storfe gjennom økt kunnskap, kompetanse og bevisstgjøring. Animalia er samarbeidspartner i prosjektet.

I tillegg til dette lokale prosjektet og pågående tiltak i regi av forvaltninga, er det ønskelig å øke søkelyset på ringorm også nasjonalt i et samarbeid mellom næring og forvaltning, skriver Animalia, som håper at Rogaland-prosjekter gir synergieffekter som kommer hele landet til gode.

Det ble også arrangert et fagseminar om ringorm 3. mars i år. Seminaret var et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Animalia.

Vanskelig å oppdage hos kjøttfe

Under nevnte seminar framkom det at det er vanskeligere å fastslå ringorm i kjøttfebesetninger. Dette fordi symptomene kan opptre annerledes og være mindre framtredende enn hos mjølkekyr, noe som vanskeliggjør bekjempelsen. Hos mjølkekyr dukker ringormen som regel opp på hodet og i halsregionen.

Powered by Labrador CMS