Dronefly i bruk på Apelsvoll. Foto: S.Bigseth
Dronefly i bruk på Apelsvoll. Foto: S.Bigseth
Første møte i teknotenketanken skjer på Apelsvoll i dag. Foto: S. Bigseth
Første møte i teknotenketanken skjer på Apelsvoll i dag. Foto: S. Bigseth

Landbruket får egen tekno-tenketank

En rekke aktører i landbruket går sammen for å etablere en tenketank for landbruksteknologi.

Publisert

De skal identifisere og realisere nye teknologiske løsninger for grøntproduksjon.

– Det vil skje store teknologiske framskritt i landbruket framover. Norge er verdensledende innen områder som AI, robotisering og droneteknologi. Dette er teknologier som vil kunne føre til store gevinster i landbruket og gi Norge viktige konkurransefortrinn, sier Elisabeth Morthen, adm. dir i Gartnerhallen, i en pressemelding.

Rustet for klimaendringer

Hun mener at klimaendringene gjør at norsk landbruk må tenke nytt, og årets ekstremtørke og fjorårets flomsommer er en påminnelse om dette.

– Vi vil få mer ekstremvær, med behov for alt fra lettere selvkjørende maskiner, som kan manøvrere våte åkre, til tunneldyrking og kontrollert vanning.

Roboter, droner og autostyring

Det er allerede mye teknologi på gang som vil være egnet for å øke produktiviteten innen grøntnæringa.

– På kort sikt ligger det store muligheter i å få eksisterende teknologi implementert hos flere norske grøntprodusenter, men vi går rett i gang med å se på muligheter for nye avanserte løsninger som robotisert presisjonssprøyting, bruk av droner og autostyrte traktorer, sier hun.

Teknoforum

Tenketanken har fått navnet Teknoforum, og er opprettet som et samarbeid mellom NIBIO, NMBU, SINTEF, Kongsbergklyngen, Bama, Norsk landbrukssamvirke og Gartnerhallen.

Teknoforum skal samles for første gang i dag på Apelsvoll.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS