Midlene har i hovedsak gått til driftsbygninger og produksjonsutstyr hos husdyrprodusenter og i frukt- og grøntnæringa.
Midlene har i hovedsak gått til driftsbygninger og produksjonsutstyr hos husdyrprodusenter og i frukt- og grøntnæringa.

Stor interesse for investeringer i landbruket

Innovasjon Norge har opplevd rekordstor etterspørsel etter midler i år.

Publisert

Allerede i starten av juni hadde Innovasjon Norge gitt tilsagn på 85 prosent av årets pott. Det har totalt vært 1460 tildelinger av landbruksmidler hittil i år. I penger utgjør dette 785 millioner i tilskudd, og 455 millioner i lån.

– At det er stor interesse for disse midlene tyder på optimisme, mange gode prosjekter og stor investeringsvilje i sektoren, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge Håkon Haugli.

Tradisjonelt landbruk

Det er delt ut 485 millioner i tilskudd og 415 millioner i lån til tradisjonelle landbruksprosjekter. Mesteparten av midlene har gått til å investere i driftsbygninger og produksjonsutstyr for husdyrprodusenter og til frukt- og grøntnæringa. Innovasjon Norge har prioritert de prosjektene som gir økt matproduksjon og som har markedspotensial. I tillegg er det lagt stor vekt på bærekraft, miljø og dyrevelferd.

Økning i bioenergi

Flere og flere går over til å ha egne gardsvarmeanlegg. Det kan være noe av grunnen til at det i år har vært ekstra stor pågang på midler til bioenergiprosjekter. Disse midlene er tiltenkt at skal stimulere jordbruk og skogbruk til å produsere, bruke eller levere bioenergi.

Powered by Labrador CMS