Fra 2034 er det bare lausdrift som gjelder i Norge. For mange kan det bli en kostbar omlegging.
Fra 2034 er det bare lausdrift som gjelder i Norge. For mange kan det bli en kostbar omlegging.

Prislappen for lausdrift kan bli 23 milliarder kroner

Innen 2034 skal alle storfe i Norge over i lausdrift. Nibio anslår at prislappen blir på mellom 18 og 23 milliarder kroner.

Publisert

Fortsatt er det 4500 mjølkeprodusenter som holder kyrne i båsfjøs. Disse må innen 2034 legge om til lausdrift.

Betydelige kostnader

Kalkyler som Nibio har utarbeidet viser at kostnaden for et nytt lausdriftsfjøs varierer fra 202 000 til 386 000 kroner per kuplass, avhengig av størrelsen på besetninga.

Da er 50 prosent påsett lagt til grunn. For besetninger med mindre enn 35 prosent påsett blir kostnadene lavere. Har du muligheter for ombygging eller påbygging, vil kostandene selvsagt også reduseres.

Nesten halvparten på bås

Nibio antyder videre at flere produsenter helt sikkert kommer til å kaste inn håndkledet som følge av kravet om lausdrift.

I 2019 var fortsatt 60 prosent av besetningene i båsfjøs, noe som omfattet 47 prosent av alle mjølkekyr i Norge. 37 prosent av all mjølka i landet produseres i båsfjøs.

Powered by Labrador CMS