Som sharemilker inngår du en avtale om å leie fjøset, men må sjøl sørge for å fylle det med dyr og fôr. Foto: colourbox.com
Som sharemilker inngår du en avtale om å leie fjøset, men må sjøl sørge for å fylle det med dyr og fôr. Foto: colourbox.com

4 år som ”sharemilker”-bonde

Du leier et fjøs, kjøper inn dyr og fôr. En god måte å skaffe seg erfaring som mjølkebonde. Patrick Bertelsen har prøvd sharemilker-konseptet i 4 år.

Publisert

Allerede i 2015 kunne vi fortelle om Per Bundgaard som var villig til å leie ut det tomme fjøset sitt for 180 000 kroner i året. Patrick Brosze Bertelsen fra Aalborg takket ja til tilbudet, skriver Maskinbladet. På disse årene har han lært mye om hva det vil si å være mjølkebonde, en nyttig erfaring han vil ta med seg den dagen han kjøper sitt eget. Kontrakten med Per løper ut neste år, men Patrick ønsker å leie i to nye år. Han er bare 26 år og har det ikke travelt. Det gjelder jo også om å legge seg opp penger. Etter sju år som sharemilker regner han seg som robust nok til å kjøpe sin egen gard.

140 mjølkekyr

Patrick syntes ikke han hadde økonomi til å kjøpe egen gard i 2015, så han valgte heller å leie hos nevnte Per Bundgaard. Han investerte i kyr, inventar og maskiner. I dag har Patrick 140 jersey årskyr i et fjøs på 1200 kvadratmeter, samt en nybygd mjølkesentral. Patrick står sjøl for drifta, men har en ansatt som tar kveldsskiftet og annenhver helg.

Fôret kjøper Patrick av Per, som er økologisk planteprodusent. De har en avtale om at fôrprisen følger mjølkeprisen. I tider med lav avregningspris, betaler Patrick mindre for fôret, forteller Maskinbladet.

Dyrekjøpt erfaring

Den unge bonden innrømmer at disse fire årene ikke bare har vært en dans på roser, sjøl om sharemilker-systemet har vært det riktige for ham. Hadde han kjøpt sitte eget for fire år siden, er sjansene store for at han hadde gjort en feilinvestering.

-Da var jeg svært ung, nå har jeg erfaring. Alt jeg har kjøpt, kan dessuten selges igjen. Det har vært min trygghet, sier Patrick.

Han trekker fram to ting han ville gjort annerledes dersom han skulle startet opp igjen i dag: Han ville begynt med full besetning, for det har vært hardt å bygge den gradvis opp. Dessuten ville han leid et fjøs som sto mer eller mindre ferdig til bruk, slik at han kunne komme fortere i gang.

Hjelper hverandre

Patrick innrømmer også at han og Per er uenige om mange ting, men at de kommer godt ut av det med hverandre. Det er viktig å si tingene rett ut, slik at man ikke brenner inne med dem, er Patricks erfaring. Sjøl om de to har hver sin produksjon å skjøtte, er det alltid en hjelpende hand å få dersom det kniper, noe som er en annen fordel med sharemilker-konseptet.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS