Minette Batters, president i National Farmers Union (NFU), mener konsekvensene av en hard brexit kan bli katastorfale for det britiske landbruket. Foto: NFU
Minette Batters, president i National Farmers Union (NFU), mener konsekvensene av en hard brexit kan bli katastorfale for det britiske landbruket. Foto: NFU

Britiske bønder frykter brexit

Mens politikerne i Storbritiannia forsøker å finne et kompromiss på brexit, frykter bøndene konsekvensene om det blir en hard Brexit.

Publisert

Dersom Storbritannia ikke kommer fram til en løsning med EU og ender opp med det som har blitt kalt en hard brexit, kan britiske bønder bli hardt rammet. Det mener National Farmers Union (NFU).

Presidenten i NFU, Minette Batters, har gått så langt som å kalle det et dommedagsscenario.

Viktig marked

Hun og tre andre bondeorganisasjoner har tidligere denne måneden kommet med en felles uttalelse om landbrukets syn på breixt.

Der heter det blant annet de håper å kunne opprettholde det høye handelsnivået på landbruksprodukter mellom Storbritannia og EU, som er det største markedet for britene når det kommer til landbruksmatvarer. I Wales går for eksempel en tredjedel av lammeproduksjonen til EU.

Sesongarbeidere kan utebli

Landbruket er også bekymret for arbeidskraften.

– Selv om regjeringen har forpliktet seg til stans av fri flyt av mennesker, må de anerkjenne hvor viktig både sesongarbeidere og fast ansatte fra land utenfor EU er for gardene som produserer mat til nasjonen, sier de.

Det er meningen at regjeringen i september skal legge fram sitt forslag til hvordan immigrasjonssystemet skal fungere etter brexit.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS