Gnagerbitt kan forårsake kortslutning og gi varmeutvikling. Foto: colourbox.com
Gnagerbitt kan forårsake kortslutning og gi varmeutvikling. Foto: colourbox.com

Rotter og mus er brannstiftere!

Gangerskader kan ødelegge det elektriske anlegget og forårsake brann. Dessuten er skadene dyre å reparere.

Publisert

Thor Kr. Adolfsen i Landbrukets brannvernkomité advarer mot at rotter og mus kan ødelegge det elektriske anlegget. I tillegg til stor fare for brann, kan reparasjonsomkostningene som følge av gnageskader bli omfattende

Han anbefaler at du gjennomfører jevnlig ettersyn av det elektriske anlegget, slik at du raskt kan oppdage gnageskader og sette i verk tiltak. Ett av tiltakene er å bekjempe gnagerne. Et annet tiltak er å foreta en kontroll av det elektriske anlegget for å eventuelt å avdekke flere skader enn det du sjøl er i stand til å finne.

Tette bygninger, tette fôrlagre og minimalt søl ved fôrhandtering reduserer faren for gnageskader. Ved omfattende gnageskader anbefaler Adolfsen å benytte profesjonell hjelp.

Eksempler på musebitt. Foto: Thor Kr. Adolfsen
Eksempler på musebitt. Foto: Thor Kr. Adolfsen


Her er Adolfsens sjekkliste:

 • Foreta jevnlig ettersyn av det elektriske anlegget slik at du på et tidlig stadium kan oppdage gnageskader på det elektriske anlegget.

• Dersom du oppdager gnageskader, bør du bestille en kontroll av det elektriske anlegget, slik at skader som du ikke er i stand til å oppdage, blir funnet og utbedret.

• Forsøk å tette bygninger slik at gnagere ikke finner veien inn.

 • Vær nøye med behandling av fôr etc. Søl av fôr og uheldig lagring av fôr vil tiltrekke seg rotter og mus.

• Ikke legg matavfall i kompostbinger, da dette tiltrekker seg gnagere. • Hold både uteområder og inneområder ryddige og reine.

 • Dersom det er et stort problem med gnagere, bør du kontakte et firma for å få hjelp til å bekjempe dem.

 

 

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS