Det er en god investering å ha det elektriske anlegget og brannvarslinga på stell. Illustrasjonsfoto: Bo Hansen
Det er en god investering å ha det elektriske anlegget og brannvarslinga på stell. Illustrasjonsfoto: Bo Hansen

Dette drar ned verdien på garden

Det elektriske anlegget og brannvarslingssystemet er to ting som trekker mest ned når takstmenn vurderer tilstanden på norske gardsbruk.

Publisert

På en skala der én er svært dårlig og fem svært godt, mener 42 prosent av takstmennene at brannvarslingen på brukene bør ha bunnkarakterene én eller to. Bare 24 prosent bedømmer tilstanden til å ligge i motsatt ende av skalaen, og gir fire eller fem. De øvrige setter en treer.

Når det gjelder el-anlegget på garden, gir 30 prosent av takstmennene karakteren to. Bare 19 prosent velger fire eller fem. Resten setter to.

Bøndene har tatt brann på alvor

Disse tallene stammer fra en undersøkelse som er utført blant landbrukstakstmennene i bransjeorganisasjonen Norsk takst, og er basert på deres egen erfaring fra befaringer.

– Det er naturlig at vurderingene spriker en del. De siste årene har landbruksnæringa sjøl gjort mye for å styrke brannsikkerheten, men tilstanden varierer nok foreløpig ganske mye. Derfor er viktig at det forebyggende arbeidet fortsetter, sier Espen Fuglesang, fagdirektør i Norsk takst, i en pressemelding.

10 000 bruk kontrollert med kamera

Grundig kontroll av el-anlegg med varmesøkende kamera fases inn i rutinene ved stadig flere bruk. Dette bidrar sterkt til å forebygge brann, ifølge Linda Stubsjøen, bransjeansvarlig i Landkreditt Forsikring og selskapets representant i samarbeidsorganet Landbrukets Brannvernkomité (LBK).

– Siden 2014 har over 10 000 gardsbruk hatt slike kontroller. Mange farlige feil er oppdaget og utbedret. Statistikken for brann i driftsbygninger viser gledelig nedgang. Samtidig er takstbransjens observasjoner en påminnelse om at det forebyggende arbeidet må fortsette, sier Stubsjøen.

Varsles via mobiltelefonen

Driftsbygninger med husdyr skal ifølge gjeldende regler også ha automatiske brannvarslingsanlegg.

– Varslingssystemet må sørge for at alarmen når fram til noen som vet hva som skal gjøres. Stadig flere kobler varslingen opp mot en ringefunksjon, som gir automatisk beskjed til bonden og andre nøkkelpersoner. Denne teknologien innebærer en klar styrking av brannberedskapen på garden framholder Stubsjøen.

Henger etter med HMS

Nå er det ikke bare brannvarsling og el-anlegg takstmennene har sett på. Også når det gjelder gardens driftssystemer og rutiner, samt HMS-bevissthet for å unngå personskader og brann, kommer landbruket dårlig ut. 23 prosent av landbrukstakstmennene vurderer dette punktet til to. Fire prosent går helt ned til én.

Etterslep på vedlikehold av bygninger

For bygningsmassen er det noe bedre. Sju av ti takstmenn mener at tilstanden er midt på treet.

– Men det er verdt å merke seg at 18 prosent gir karakteren to. Det rimer godt med vårt generelle inntrykk av at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep i landbruket, sier Espen Fuglesang.

Maskinene kommer best ut

Best tilstandsvurdering gir takstmennene for maskiner og utstyr, samt systemer og arealer for husdyrdrift. Også her velger flertallet å sette tre, men på begge disse sjekkpunktene velger en drøy tredjedel å dele ut toppkarakterene fire og fem.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS