Brann i en låve, overtent driftsbygning, med brannmannskap i ferd med å prøve å få kontroll over brannen.
Det ble registrert færre branner i 2023 enn noen gang før.

Det er stadig færre landbruksbranner

Aldri er det registrert så få branner i landbruket som i 2023.

Publisert

Mens det var 247 branner i driftsbygninger i toppåret 2014, er tallet nå nede i 101. I seks av brannene i fjor omkom det husdyr.

Elkontroller bidrar til nedgang

- Målet er fortsatt nedgang og null dyreliv tapt i brann, sier styreleder i Landbrukets brannvernkomité Einar Frogner i en kommentar til tallene. 

Han forklarer den markante nedgangen i branner det siste tiåret med god forebyggende innsats fra bøndene og tung satsing på brannforebyggende el-kontroll. Likevel er det fortsatt feil på elektriske anlegg som er årsaken til de fleste landbruksbrannene.

Krav om varsling til mobil

I år er det akkurat 20 år siden kravet om brannalarm for husdyr ble innført. Frogner minner om at service og årskontroll er viktig for å sikre et velfungerende brannalarmanlegg.

- Det er også krav om varsling til mobiltelefon. Siden 2G-nettet blir faset ut i 2025, jobbes det med å få skiftet alle gamle alarmeringer som benytter 2G-nettet, sier Frogner. 

Han forteller videre at over 12 000 bønder har vært på krus i brannforebyggende og praktisk slukkeøvelse de siste årene.

Powered by Labrador CMS