Mange landbruksbygg har alvorlige el-feil som kan føre til brann.
Mange landbruksbygg har alvorlige el-feil som kan føre til brann.

Færre, men større landbruksbranner

Den positive trenden med færre landbruksbranner fortsetter, men erstatningsutbetalingene skyter i været. Gjensidige satser på at helt nye typer varslingssystemer skal hindre brann.

Publisert

I fjor registrerte Gjensidige i stort og smått 812 branner og branntilløp i driftsbygninger. Året før var tallet 1184. Rundt 100 branner hadde erstatningsutbetalinger over 100 000 kroner. Ti av disse gjorde skade for over 5 millioner kroner hver, og sto for halvparten av alle erstatningsutbetalingen.

– Vi er fornøyde med færre branner totalt, men samtidig øker erstatningsutbetalingene på grunn av langt flere større branner. Årsaken er nok større bruk, større belastning på produksjonsapparatet og stadig mer avansert og kostbar teknologi, som for eksempel melkeroboter, fôringsanlegg og ventilasjonsanlegg, sier Frode Narud, risikoekspert i Gjensidige.

7 av 10 branner starter i el-anlegg

Gjensidige har gjennom egne skadetall funnet ut at 7 av 10 branner eller branntilløp i landbruket starter som følge av el-feil.

– En gjennomgang av rundt 60 storbranner, samt feil som er funnet i el-kontroller på mer enn 15 000 landbruksproduksjoner de siste tre årene, peker tydelig på el-anleggene som den store brannsynderen. På enkelte el-kontroller har elektriker faktisk måttet bli tilkalt umiddelbart for å hindre brann. Det er et altfor stort omfang av alvorlige el-feil, både på gamle og nye bygg, sier Narud.

35 000 bygg i fare

Forsikringsselskapet anslår at nærmere 10 prosent av landbruksbyggene de forsikrer, har så alvorlige el-feil at det vil bryte ut brann om ikke noe blir gjort. Det betyr at hele 35000 bygg står i fare for å gå opp i flammer.

– Dette er ikke bare dårlig butikk for oss som forsikringsselskap, men også høyst sannsynlige katastrofer for bonden selv. Derfor har vi nå planer om et skikkelig trygghetsløft i landbruket, med el-anlegg helt sentralt. Det er viktig for oss at våre kunder sover trygt om natten, sier Narud.

Sensorteknologi skal hindre branner

Derfor har Gjensidige vært pådriver for å få utviklet helt nye varslingssystem som skal oppdage el-feil før det bryter ut brann. I samarbeid med Elotec, GapitSmart og El-watch er nå et system basert på sensorteknologi klart.

– I første omgang tar det nye systemet for seg el-feil i sikringsskap. Enkelt forklart oppdager sensorer unormal varmeøkning i sikringsskapet og varsler direkte til bonde og elektriker. Vi har stor tro på at dette vil avverge mange branner fremover, sier Narud.

Målet er å få rullet ut systemet til flest mulig landbruksproduksjoner. Systemet kan også brukes i andre næringsbygg, som Gjensidige mener har et vel så stort behov for bedre brannsikkerhet.

– Bare på de siste fem årene har Gjensidige hatt fire store landbruks- og næringslivsbranner til 300 millioner kroner som har startet i sikringsskap. Disse hadde vi trolig avverget med den nye sensorvarslingen, sier Narud.

Powered by Labrador CMS