Danmark har et av de laveste antall kvinner i landbruket. Foto: Colourbox
Danmark har et av de laveste antall kvinner i landbruket. Foto: Colourbox

Lav kvinneandel i det danske landbruket

Bare åtte prosent av danske garder drives av kvinner. I Norge er tallet det dobbelte, 16 prosent.

Publisert

I Europa er det bare Nederland og Malta som kommer etter Danmark på lista over kvinnelige brukere. De har henholdsvis fem og seks prosent.

Nesten jevnt i Litauen og Latvia

I motsatt ende finner vi Latvia og Litauen hvor nesten halvparten av gardene (45%) ledes av en kvinne. Det er Landbrugsavisen som refererer denne statistikken fra EU-kommisjonen.

I alle EU-landene eier og driver kvinner i gjennomsnitt 28 prosent av gardene viser tall fra 2016.

Når det gjelder det nordlige Europa, har både Sverige og England en kvinneandel på 15 prosent. Tyskland følger hakk i hæl med 14 prosent. For Finland er andelen 12 prosent.

Få tegn til endring i Danmark

Ifølge ekspertene er antallet kvinnelige brukere i Danmark ikke på veg opp, snarere tvert imot. Av de 13 000 fulltidsbrukene i Danmark, er det bare fem prosent hvor det står et kvinnenavn på skjøtet.

Når vi ser på nyetablerte garder de siste årene, er bildet litt mer positivt. Her ligger prosentandelen på 6,5. Det betyr at om lag hver tjuende bruker er kvinne.

Til tross for at det nå går flere kvinner på landbruksskolene, ser ikke det ut til å ha hatt noen innvirkning på kvinneandelen i landbruket. I tillegg har generasjonsskiftet gått veldig tregt i Danmark. Fram mot 20130 regner man med at 12 000 - 14 000 garder vil skifte eier.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS