Sauer beiter i kløverenga i hagen hos Sesselja.
Når kløverengplena hos redaktøren frister mer enn utmarksbeitet på andre siden av gjerdet, blir skillet mellom hage og beite brått visket bort.

Fortsatt uavklart om hage er fulldyrka jord

Når er en hage ikke en hage, men dyrkajord? Spørsmålet ble reist i forbindelse med en fradelingssak. Saken er løst, men svaret er fortsatt uklart.

Publisert

Vi stilte i BG nr. 1/2023 spørsmål om hage er fulldyrka jord. Bakgrunnen for spørsmålet var en fradelt boligeiendom, der hagen sammen med noen få frukttrær, var registrert som fulldyrka jord. 

Ifølge Nibio sin regler er det ikke bruken av arealet som bestemmer klassifiseringen. Dersom mesteparten av hagen er plen, er det stor sannsynlighet for at hagen blir klassifisert som fulldyrka jord. 

I den aktuelle saken fikk eieren delt fra hele boligeiendommen fra garden, som den var en driftsenhet sammen med. Det ble derfor ikke noen avklaring på spørsmålet om det er riktig å klassifisere hage som dyrka jord.

Powered by Labrador CMS