Sørg for å fjerne rundballene fra flomutsatte jorder før snøsmeltingen tar til.
Sørg for å fjerne rundballene fra flomutsatte jorder før snøsmeltingen tar til.

Redd unna rundballene

Det er stor sannsynlighet for stor vårflom i hele landet, og NVE ber folk ta grep i forkant for å redusere skadeomfanget.

Publisert

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) ber alle om å gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmeltingen.

Flytt rundballer og plast

Bønder blir oppfordret til i god tid å flytte rundballer bort fra områder som kan oversvømmes.

– Et viktig tiltak er å flytte alle verdier og løse gjenstander bort fra områder som kan bli oversvømt. Dette dreier seg blant annet om kjøretøy, campingvogner, anleggsmaskiner, rundballer, plast og annet avfall, sier Inger Karin Engen, hydrolog ved flomvarslingstjenesten i NVE.

Sikre bygninger

Har du et våningshus eller driftsbygninger hvor det er fare for at vann kan trenge inn i kjeller eller førsteetasje, bør du sørge for å flytte ting opp fra gulvet.

Hold dører og vinduer til kjeller lukket, og dekk til med sandsekker om nødvendig. Sandsekkene skal ikke være helt fulle, men trekvarts fulle.

Hold passasjene fri

– Andre viktige tiltak er å åpne og rense avløpsveier som stikkrenner og kummer, for å sikre at vannet får fri passasje, fortsetter Engen.

Pass på at det ikke ligger rusk og rask og demmer opp i nærliggende bekker. Fjern store kvister, gjenstander, sand og is som kan hindre vannet i å renne fritt.

Du kan lese mer om hvilke grep du kan ta for å sikre deg mot vårflommen på varsom.no

Powered by Labrador CMS