Rug og raigras i beiteblanding

Felleskjøpet lanserer ideen om ei blanding av høstrug og italiensk raigras som et alternativ til dagens beiteblanding til mjølkekyr.

Publisert

Det er fagsjef i plantekultur, Olav Aspli, som forteller om det nye beitealternativet som danskene har prøvd ut de seineste åra. Til nå har beiteblandinger med innslag av engrapp og hvitkløver, kombinert med timotei, engsvingel og flerårig raigras vært det vanligste. Nå kan det være på tide å prøve ut høstrug og italiensk raigras.

Sådybde 2 - 3 centimeter

Du sår 8-10 kilo høstrug (200 planter per m2) sammen med 2,5 – 3 kilo italiensk raigras per dekar om våren. Sådybde bør være 2 – 3 cm. Rug er nøysom med hensyn til gjødsling, særlig etter ompløyd kløvereng. Aspli anslår da at 2,5-3 tonn husdyrgjødsel vil være høvelig mengde per dekar som vårgjødsling. Overgjødsling foretas etter behov.

Beites ned til tre centimeter

Beitingen bør starte når rugen når buskingsstadiet, DVs 10-15 cm høyde. Første beiting kommer ca. én måned etter såing. Rugen skal beites ned til tre cm. Gjenveksten er rask, så ny beiting kommer fort. Det er viktig å pusse av mellom hver avbeiting, slik at ikke rugen skyter. Blir rugen lengre enn 15 cm nedsettes smakeligheten og rugen blir ofte angrepet av mjøldogg og rustsopper, skriver fagsjefen videre.

Må supplere med struktur-fôr

Utover ettersommeren tar raigraset mer og mer over og på den måten blir det godt beite fra tidlig om våren til langt på høsten. Dyra har god appetitt på dette sukkerrike, lettfordøyelige beitegraset. Det betyr høyt tørrstoffopptak. Beitinga bør kombineres med noe mer strukturholding fôr for å holde vomfunksjonen i orden, lyder resepten.

Alle sorter av rug er gangbar vare

Du kan i utgangspunktet bruke alle høstrugsorter. Felleskjøpet Agri tilbyr for sesongen 2016 såkorn av hybridsorten Palazzo. Den leveres som ubeisa vare i småsekk med en enhet på ca. 37,5 kilo, som da rekker til ca. fire dekar.

Aktuelle FK-sorter av raigras er Meroa og Mondora, som begge leveres i 25 kg.

Powered by Labrador CMS