Sauer på innmarksbeite. Foto: S. Bigseth

Mindre fulldyrka, mer innmarksbeite

Det er nedgang i fulldyrka areal, færre jordbruksbedrifter og mer innmarksbeite viser siste tall fra Statistisk sentralbyrå.

Publisert

Statistisk sentralbyrå la i dag fram foreløpige tall på strukturen i jordbruket. De viser at det i fra 2016 til 2017 var en nedgang i antall jordbruksbedrifter på 2,1 prosent.

Det var i fjor registrert 40 269 jordbruksbedrifter, de aller fleste registrert som enkeltpersonsforetak. Bare drøye 2000 hadde andre selskapsformer, en nedgang på 31 prosent i siste tiårsperiode.

Tallene fra SSB viser også at det fulldyrka jordbruksarealet minket med 42 800 dekar fra 2016 til 2017. Samtidig har arealet for innmarksbeite økt nesten tilsvarende, med 50 000 dekar.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS