Pløying sett ovenfra.

Slik får du vendeplogen vinkelrett

Under pløying skal vendeplogen stå vinkelrett mot jordoverflata. Her viser vi deg hvordan.

Publisert

Skal du få ei god og pen pløgsle, må du stille inn plogen riktig. Du må sørge for riktig bredde og riktig dybde i førstefåra, og du må passe på at plogen står vinkelrett. Her forklarer vi sistnevnte.

Likt lufttrykk

På et flatt jorde skal plogen stå i lodd sett bakfra, selv om traktoren heller ned i fåra. For å få til det må du først ha likt lufttrykk i begge bakdekkene, ellers vil traktoren legge seg mer over til den ene sida.

Like lange løftestag

Deretter må du justere løftestagene så de blir nøyaktig like lange.

Har du hydraulisk avvatringssylinder på den ene sida, bør du notere deg lengden på den slik at du kan oppdage om den svikter litt.

Juster vendevinkel

Når du har fått riktig dybde på plogfåra, kan du gå bak traktoren og sikte på plogåsene. Plogen skal stå vinkelrett mot bakken.

Siden du allerede har justert løftelenkene så de er like lange, må du nå justere vendevinkelen, altså hvor langt den legger seg over. Det gjør du med en stor skrue på hver side av vendehodet.

Denne justeringen må du gjenta på motsatt side etter at plogen er vendt og du kjører motsatt veg.

Videre tips til innstilling av bredde og dybde finner du Bedre Gardsdrift nr. 2/2018.

Powered by Labrador CMS