28 prosent av alle brukene med mindre enn 50 dekar landbruksjord er fraflyttet. For bruk over 100 dekar er det fem prosent. Foto:colourbox.com
28 prosent av alle brukene med mindre enn 50 dekar landbruksjord er fraflyttet. For bruk over 100 dekar er det fem prosent. Foto:colourbox.com

30 000 bruk fraflyttet

Av landets 148 000 landbrukseiendommer med bolighus, er 30 000 av dem enten fraflyttet eller brukt som feriebolig.

Publisert

I 2016 var det registrert 184 000 landbrukseiendommer i Norge. Av disse var 91 bebygde. Hver femte landbrukseiendom med bolighus sto ubebodd i 2016. I løpet av ti år har nærmere 64 000 personer flyttet fra gardene sine. Bosettingen opprettholdes best på de største eiendommene, skriver Statistisk sentralbyrå.

Størst fraflytting på småbruk

Mange landbrukseiendommer har lite jordbruksareal. I 2016 var det 100 000 landbrukseiendommer med mellom 5 og 50 dekar jordbruksareal. Om lag 81 000 av disse eiendommene hadde bolighus, og av disse igjen var mer enn 22 000 uten fast bosetting. Det betyr at de minste gardene utgjør tre av fire eiendommer der husene er fraflyttet. Av drøyt 32 000 eiendommer med bolig og mer enn 100 dekar jordbruksareal, var det bare 1 500 som ikke var bebodd.

For å vise hvordan fraflyttinga varierer fra landsdel til landsdel, nevner Statistisk sentralbyrå at seks prosent av eiendommene med bolighus i Vestfold var uten fast bosetting. Tilsvarende andel var 39 prosent i Nordland.

7 % av Norges befolkning bor på gard

I perioden 2006-2016 ble antall personer fast bosatt på landbrukseiendom redusert med nærmere 64 000, til 383 000 personer i 2016. De som bor på en gard utgjør nå drøyt sju prosent av Norges befolkning. I Oslo og Akershus var mindre enn 2 prosent bosatt på landbrukseiendom, mens dette gjaldt 20 prosent av befolkningen i Sogn og Fjordane. Også fylkene Hedmark, Oppland og Nord-Trøndelag har en stor andel av befolkningen bosatt på landbrukseiendom. Hedmarkskommunene Tolga og Os hadde, i likhet med Lesja i Oppland og Hjartdal i Telemark, en andel på rundt 50 prosent.

83 800 eiendommer leier ut jord

I 2016 var det i underkant av 40 000 landbrukseiendommer med aktiv jordbruksdrift, mens rundt 84 000 eiendommer leide bort jordbruksareal til aktive gardbrukere. For de resterende 48 000 eiendommene, med i alt 870 000 dekar jordbruksareal, ble det ikke registrert jordbruksaktivitet.

Landbruket har 1 million bygninger

Norske landbrukseiendommer har en betydelig bygningsmasse. I 2016 ble det registrert i underkant av 1 million bygninger på landbrukseiendommene. Det utgjør nærmere en fjerdedel av alle bygninger i Norge. 80 prosent av bygningene lå på eiendommer med fast bosetting. På eiendommene med bolig uten fast bosetting var det 33 300 bolighus.

Se flere tabeller og statistikk hos Statistisk sentralbyrå

Powered by Labrador CMS