Denne vinteren er det hogd tre millioner kubikkmeter tømmer til industrivirke. Foto: colourbox.com
Denne vinteren er det hogd tre millioner kubikkmeter tømmer til industrivirke. Foto: colourbox.com

Priser og hogst øker

Tømmerprisen steg med 14 prosent og avvirkninga med seks prosent i første kvartal i år.

Publisert

I snitt fikk skogeierne 450 kroner per kubikkmeter i første kvartal av 2019, noe som er 55 kroner mer enn tilsvarende kvartal i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Prisøkning over hele linja

Det er først og fremst hogst av gran og furu til massevirke som bidrar til prisøkningen med en økning på henholdsvis 33 og 38 prosent til 350 og 332 kroner. Prisen for sagtømmer av gran og furu gikk på sin side opp med henholdsvis åtte og sju prosent. Det gir en pris på 539 kroner per kubikkmeter for gran og 494 kroner for furu.

6 prosent økning i hogstkvantum

Totalt ble det avvirket tre millioner kubikkmeter industrivirke for salg i første kvartal i år. Det er en vekst på seks prosent sett i forhold til samme tidsrom i 2018. Bruttoverdien av virket utgjorde 1,3 milliarder kroner, en økning på 20 prosent sammenliknet med første kvartal i fjor.

948 000 kubikkmeter eksportert

Det ble eksportert 948 000 kubikkmeter tømmer i 1. kvartal 2019. Sammenliknet med 1. kvartal 2018 er det en økning på 64 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 60 prosent av det eksporterte tømmeret, skriver SSB til slutt.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS