Prognosen baserer seg på 97 uttak av potet landet over i uke 35. Foto: colourbox.com
Prognosen baserer seg på 97 uttak av potet landet over i uke 35. Foto: colourbox.com

Lavere potetavling i år

Potetprognosene for 2019 tyder på 4,6 prosent lavere potetavling enn i fjor.

Publisert

Det best betegnende ved årets avlings- og kvalitetsprognoser er at variasjonene landsdelene mellom er større enn tidligere, skriver Norsk Landbruksrådgiving.

Norge rundt

På Østlandet ventes lavere avlinger og matkvaliteten er også lavere på grunn av mye skurv. I Trøndelag forventes like høge avlinger som i fjor og med lik matkvalitet. På Sør-Vestlandet er det noe lavere avlinger, men kvaliteten er den samme som i fjor. I Troms ser man fram til noe høgere avlinger i år, men med noe lavere matkvalitet.

Dårligere matkvalitet og mindre knoller

Det er gjennomgående større andel av mindre knoller i år. Matkvaliteten er også noe lavere i år med skurv, misform og stengelråte som de dominerende feilene, samt flassing som skyldes umodne knoller. Det er også observert tørråte i enkelte prøver, noe som gjør lagerkvaliteten usikker.

Vanning ser ikke ut til å ha påvirket avlingsmengden i særlig grad. Det mest spennende framover er hvor mye plantene fortsetter å vokse, noe som er avhengig av faktorer som vær, næringstilgang og skadegjørere.

Se mer om avlings- og kvalitetsprognosene her

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS