Tømmerlekter
Tømmerlekter

Tømmerhogst fra lekter

Selskapet Energihogst AS, Frosta i Nord-Trøndelag, har spesialisert seg på å ta ut tømmer fra kystskogen ved hjelp av en lekter som tar 10 000 kubikkmeter virke.

Publisert

Energihogst AS står ikke bare for transport,men oså avvirkning hvis du ønsker det. Foto: Gerd Inger Aarnes

Lekteren, som er 91 x 28 meter stor, fungerer som en flytende kai. Den kan legge til helt opptil skogsområdene som skal avvirkes. Det gjør at drifts- og transportkostnadene reduseres betraktelig. Det betyr i praksis at det også kan hogges i områder som mangler både veg- og gode kaiforhold.

Selskapet tar hand om hele verdikjeden, fra å tegne kontrakt med skogeieren, drive ut tømmeret, lagre det på lekteren og selge de videre til sagbruk og annen industri. Mye av virket går til Tyskland.

Torsdag i forrige uke ble lekteren døpt av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS