Logo SmartCrop
Logo SmartCrop

Integrert plantevern til 38 millioner

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) fikk tidligere i år bevilget 38 millioner kroner til prosjektet SmartCrop for å utvikle verktøy, metoder og virkemidler til bruk innen integrert plantevern (IPV).

Publisert

Sentrale perosner i SmartCrop-prosjektet fra venstre: Nina Trandem (Nibio), Valborg Kvakkestad (Nibio), Einar Strand (NLR), Stephanie Saussure (doktorgradstudent Nibio) og Therese Berge (Nibio).

SmartCrop er finansiert av Norges forskningsråd og skal løpe over fire år (2015-2018) med Ingeborg Klingen som prosjektleder. De første forsøksfeltene er allerede etablert.

EU-direktiv er drivkraften

Prosjektet har 13 nasjonale og 13 internasjonale partnere og kommer som en følge av at Norge er i ferd med å implementere et nytt EU-direktiv om bærekraftig bruk av plantevernmidler. Målet med direktivet er at økt bruk av alternative metoder og teknikker skal minimere mengden av kjemiske plantevernmidler.

Fire arbeidspakker

Prosjektet består av fire, faglige arbeidspakker som alle skal ledes av norske forskere. En viktig del av prosjektet vil være å utvikle nye IPV-verktøy som kan tas i bruk i Norge. Det dreier seg først og fremst om sensorbasert ugrasharving, og hvordan man kan kombinere duftstoffer og naturlige fiender i biologisk bekjempelse.

Bygg, hvete, epler og jordbær

Vekstene som skal inngå i forsøkene med integrert plantevern er bygg og høsthvete, samt epler og jordbær. Disse vekstene representerer et bredt utvalg av dyrkningsteknikker, økonomisk risiko og muligheter for integrert plantevern.

Les mer om prosjektet her

"
Powered by Labrador CMS