AT Skog går inn som eier i Norsk Skogsmelasse AS

Det er planlagt å bygge et produksjonsanlegg for skogsmelasse og pellets.

Publisert

Fakta om Norsk Skogsmelasse AS:

ETABLERT: 2020 med Fiskå Mølle AS og Glommen Mjøsen Skog SA som stiftere.

PLAN: Bygging av fabrikk for produksjon av skogsmelasse og pellets på Fiskå i Tau i Rogaland

FORBRUK: Fabrikken kommer til å forbruke nærmere 200 000 m3f massevirke og blir den første nyetableringen på 40 år av norsk industri som forbruker massevirke i denne størrelsesorden.

FORPROSJEKT: Glommen Technology AS har stått for forprosjektering og er teknologileverandør.

EIERFORDELING: Etter investeringsbeslutning ventes denne å bli fordelt mellom Fiskå Mølle med 51 %, AT Skog 35 %, Glommen Technology 13 % og Glommen Mjøsen Skog 1 %.

INVESTERING: Samlet investering er i størrelsesorden 250 millioner kroner.

(Kilde: AT Skog)

Skogsmelasse As ble etablert av Fiskå Mølle AS og Glommen Mjøsen Skog SA i 2020. I starten var planen å etablere et anlegg i Solør-området, men det er nå konkludert med at det første anlegget skal bygges inntil kraftfôrfabrikken til Fiskå Mølle på Tau i Rogaland. Skogsmelasse er sukkerstoffer som utvinnes fra trevirke. Dette skal brukes som ingrediens i kraftfôr til drøvtyggere og kan erstatte importert melasse fra rør- og roesukker.

– Endelig investeringsbeslutning vil skje i løpet av våren 2021. Prosjektet er i sin siste fase før beslutning om igangsettelse kan tas. Dette er svært spennende og representerer en viktig industriell utvikling for økt bærekraftig bruk av skog i Norge og regionen spesielt, sier administrerende direktør Anders R. Øynes i AT Skog.

Først i Norge

Det nevnte anlegget vil være det første av sitt slag i Norge. Innovasjon Norge har bidratt med cirka 20 millioner kroner i tilskudd til de FoU-prosjekter, som er grunnlaget for den patenterte prosessen Norsk Skogsmelasse skal bruke.

– Vi er glade for at vår langsiktige satsing på å utvikle teknologi og prosess for utvinning av sukker fra skogsråstoff, nå ser ut til å lykkes ved at det første anlegget realiseres, sier Gudmund Nordtun, administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog.

– Overordnet målsetting har vært å øke forbruket av massevirke totalt sett i bransjen. Denne satsningen er langsiktig og strategisk viktig. Den endres ikke, selv om plasseringen endres, poengterer Nordtun.

Ved å legge produksjonsanlegget i Rogaland vil mesteparten av skogsmelassen kunne brukes på stedet. For Fiskå Mølle sin del vil etableringen av anlegget føre til en større andel norske ingredienser i kraftfôret.

– Fiskå Mølle er opptatt av norskprodusert mat basert på norske ressurser. Gjennom en realisering av denne fabrikken vil bønder over hele landet snart kunne få et kraftfôr med en enda høyere norskandel enn tidligere. Dette vil være et viktig steg i retning av en mer bærekraftig produksjon av kjøtt og melk i Norge, sier Tommy Nordbø, markedssjef i Fiskå Mølle.

Powered by Labrador CMS