Skift dyser i tide

Dysa er sannsynligvis den minste delen på åkersprøyta, men spiller en meget viktig rolle for å oppnå et godt resultat. Slitte dyser stikker sugerøret rett inn i lommeboka di.

Publisert

(Fra Bedre gardsdrift nr. 2/1998)

Et enkelt regnestykke viser at ei dyse som gir ut 10 prosent sprøytevæske for mye, medfører en ekstrautgift på tre kroner målet ved et kjemikalieforbruk på 30 kroner per dekar. På drøye 300 mål blir dette fort en tusenlapp i tap.

Slitte dyser som sprøyter ut for mye væske, medfører ikke bare høyere utgifter, det kan også gi skade på avlinga eller føre til dårligere plantebeskyttelse.

Finn syndebukken

Slitte dyser har dessverre den egenskap at de ser helt normale ut. Den eneste pålitelige måten å undersøke om ei dyse er slitt, er å sammenlikne væskemengden den avgir med ei ny dyse av samme typen (under samme trykk). Kontrollen kan du lett utføre med et målebeger og ei stoppeklokke. Den væskemengden du avleser på begeret etter ett minutt sammenliknes så med den foreskrevne verdien for den aktuelle dysa. Finner du betydelig avvik, er det ensbetydende med at dysa er slitt og må skiftes ut.

Hvorfor slites dysene?

Det er flere faktorer som spiller inn når dyser slites. Blant annet sprøytemiddel, sprøytetrykk samt størrelse, type og form på den dysa som brukes. Dysematerialet har også stor betydning.

Fem dysematerialer

Messing:

+ Det første materialet som ble brukt til å framstille dyser. - Slites raskt. Korroderer lett

Rustfritt stål:

+ Meget sterk mot slitasje og korrosjon.+ Bredt sortiment.

Plast:

+ Motstandsdyktig overfor kjemikalier og i mange tilfeller meget slitesterk.+ Materialet muliggjør mange unike utforminger av dysene - Lett å skade dyseåpningen under reingjøring

Herdet rustfritt stål:

+ Uovertruffen bestandighet mot slitasje og korrosjon.

Keramikk:

+ Slitesterkt materiale. Holder fem ganger lenger enn herdet rustfritt stål og ti ganger lenger enn dyser av rustfritt stål.- Det skjøre materiale krever meget forsiktig reingjøring - Fås ikke til alle dyser.

Slik reingjør du dysene

Det er viktig å reingjøre dysene, men du skal samtidig være klar over at reingjøring er den hyppigste årsaken til at dysene skades. Derfor er det viktig at du bare bruker bløte børster til reingjøring av tette dyser. Du må aldri bruke ståltråd eller annet metall. Ved reingjøring av metall- eller keramikkdyser kan tannstikker av tre nyttes. Husk bare på at dette ikke er gangbart for plastdyser!

Som en begynnelse kan du sjekke om dyse- eller slangefilterne har riktig maskevidde for å motvirke at dysene tettes.

(Kilde: Sprøjtning & (op)løsninger)

Fire dyser til ulike formål

TeeJet markedsfører fire dyser med forskjellig design, alt etter hvilken bruk de er tiltenkt. Målet for alle er likevel økt dråpestørrelse for å minske avdriften. Velg sjøl!

XR flatstråledyse:

For trykkinnstillinger mellom én og fire bar. Passer best til overflatebehandling med ugrasmidler før spiring og til systemiske ugrasmidler etter spiring. Egner seg for sprøyting med automatisk doseringskontroll. Leveres med 80 og 110 graders sprøytevinkel. Produsert i keramikk, rustfritt stål og plast.

DG flatstråledyse:

Disse dysene er lette å montere i bestående sprøyter uten å måtte kalibrere på nytt. Anvendelsesområde: Overflatebehandling før spiring og etter spring med systemiske midler. For trykkinnstillinger mellom to og fire bar. Leveres med 80 og 110 graders sprøytevinkel. Framstilles i rustfritt stål og plast.

Turbo vidvinkel flatstråledyse:

Denne dysa har et spesielt virvelkammer som gir større dråper og mer ensarta spredning. Den store, runde dyseåpningen motvirker at dysa tettes. Passer best til ugraskamp på naken jord, midler som skal brukes før spiring og til flytende gjødsel. For trykkinnstillinger mellom 0,7 og 2 bar. Lages i rustfritt stål og plast.

Turbo flatviftedyse:

Den spesielle dyseinnsatsen gir store dråper over et vidt trykkområde (1-6 bar). Det gjør den meget anvendelig i bruk. Er utviklet med tanke på å motvirke tilstopping. Beregnet på sprøytinger som er meget avdriftsfølsomme. Framstilles bare i plast.

Alt i ett

I Lurmark Drift Beta sprøytedyse blandes luft og vann inne i sjølve dysa som følge av injektorvirkningen. Prinsippet er ment å redusere avdriften.

Powered by Labrador CMS