Nå er tida inne for å sjekke treskeren

Finn fram fettpresse og ny olje. Skurtreskeren skriker etter smøring. At du gjorde jobben grundig sist høst er bra, men det fritar deg ikke for årets forberedelser.

Publisert

Skurtreskeren står ubrukt 10-11 måneder hvert år, men møter enorme utfordringer de få timene den er i bruk. Er du nøye med vedlikeholdet, holder treskeren koken i 20 - 30 år. I så fall vil det være den tekniske utviklingen, og ikke gamletreskerens standard, som bestemmer om du skal bytte.

De fleste vet at treskeren må gjøres grundig rein og settes inn med olje om høsten, men det gjør ikke fettpressa arbeidsledig foran årets tresking.

- Treskeren står ofte i bygninger med mye støv og lav fuktighet, påpeker serviceinstruktør Peter Döfnäs på Sampo-fabrikken i Finland. Han minner om at et slikt klima vil tørke ut fettet både i lagre og kanaler.

- Ideelt sett burde vi skru av alle smørenipler hvert tredje år og samtidig stake opp alle smørekanalene i treskeren, men dette er sjølsagt helt urealistisk. Likevel sier det noe om betydningen av å ta servicearbeidet alvorlig, slår han fast.

- Gi alle smørepunktene en omgang med fettpressa, og la treskeren få gå noen minutter, slik at fettet får anledning til å spre seg skikkelig over alle flatene.

Skift olje i sommer

Tidligere ble det anbefalt å skifte hydraulikkolje hver høst, men som kjent er det ingen sannhet som har evig liv.

Nå anbefaler ekspertene deg å skifte olje hver sommer både på kjørehydraulikk og arbeidshydraulikk. Årsaken er at det lett kan danne seg kondensvann i hydraulikkoljen om vinteren. Overgangen fra vanlige motoroljer til spesielle hydraulikkoljer har gjort dette enda mer aktuelt. Motorolje kan nemlig, i motsetning til hydraulikkolje, suge opp noe av vannet. Det klarer ikke hydraulikkoljen som først og fremst blir valgt fordi den fungerer bedre når temperaturen er lav. Bruk av motorolje vil med andre ord øke sjansen for at oljemotorer skjærer seg når temperaturen kryper under null.

Det er spesielt viktig at du tapper olje allerede før treskeren startes, og at du unngår start i vinterhalvåret. Får treskeren stå i ro, vil mesteparten av kondensvannet bli liggende i bunnen og lett kunne tappes ut sammen med oljen når du klargjør treskeren.

Tapp oljen først, fyll på ny olje og la motoren gå 10-15 minutter. Treskeren skal stå i ro, og du skal ikke røre spakene verken for skjærebord eller framdrift. Det gir oljen tid til å sirkulere, og eventuelle urenheter kan fanges opp uten at det skader systemet.

Skift filter

Også filtrene bør skiftes årlig. Hydraulikkpumpene er ofte svært følsomme ovenfor partikler, og de oljeproduktene som er i handelen er ikke så reine som mange tror. Oljen kan ofte inneholde partikler opp til 40-50 mikron mens det hydrauliske systemet helst ikke skal utsettes for mer partikler på mer enn 20 mikron. Filtrene er redningen. De fanger vanligvis opp alle partikler som er større enn 10 mikron.

Før start bør du også tappe kondensvann fra dieseltanken og kontrollere at verket er frakoblet. I vinterhalvåret bør derimot treskeren stå med verket innkoblet slik at reimene holdes stramme, men det betinger at du kobler fra, før treskeren starter, påpeker Döfnäs.

Motoren

Skurtreskermotoren krever normalt ikke mere stell enn motorer flest, men det kan være lurt å være litt ekstra påpasselig med vannpumpa. Ofte har lageret en tendens til å tørke når motoren står så lenge ubrukt. Derfor er det lurt å ta tak i viftebladene og dreie rundt et par omdreininger før start. Det kan også være aktuelt å sette på stoppknappen eller koble ut insprøytningsolenoidens elkabel slik at motoren får gå noen runder på starteren. Det vil sørge for oljetrykk allerede før du starter treskeren.

Batteri

Dette forutsetter naturligvis at batteriet er i topp stand. Ta batteriet ut av treskeren før vinteren setter inn, og oppbevar det på en ikke altfor kald, og helst tørr og støvfri lagerplass. Å la batteriet bli stående i treskeren, er ikke så lurt, og uten hovedstrømbryter kan det dessuten være i strid med brannforskriftene. En tresker har minst 150 meter elektriske kabler som mus eller annet utøy mer enn gjerne kvesser tennene på. Det øker mulighetene for kortslutning og brann.

En siste sjekk

Kontroller til slutt at det ikke finnes fremmedelementer på skjærebordet eller i verket.

Sjekk kutteren samtidig. Alle knivene må kunne svinge fritt. Dersom enkelte kniver sitter fast, blir det ubalanse i kutteren og hele treskeren vil vibrere. Det kan koste deg dyrt.

Når alt dette er gjort, er tida inne for å koble inn verket. Alle inn- og utkoblinger skjer på lavt turtall. Øk turtallet forsiktig, og vær oppmerksom på eventuelle ulyder.

Relaterte artikler

Gi treskeren en myk start: Ta det litt med ro etter at treskeren er startet. Ved å følge noen enkle råd kan du unngå problemer og i verste fall havari.

"
Powered by Labrador CMS