Maskinleieprislista 2015
Maskinleieprislista 2015

Maskinleieprislista 2015 er i trykken!

Bedre Gardsdrifts desidert mest etterspurte sak er maskinleieprislista. Prislista er Norges mest omfattende maskinleieprisliste og forbeholdt våre abonnenter. Hvis du ikke er abonnent, men er kjapp, har du fortsatt mulighet til å sikre deg årets eksemplar.

Publisert

Årets prisliste er på 16 sider og inneholder 500 ulike oppgaver og redskapstyper.

Bedre Gardsdrifts maskinleieprisliste er Norges mest komplette prisliste for maskinleie innen landbruket. I tillegg til vår primære målgruppe, bønder og landbruksentreprenører, brukes prislista av anleggsentreprenører, utbyggere, offentlige instanser og skoler. Blant annet har Statens vegvesen brukt vår prisliste ved prisfastsetting av ulike arbeider. Vi vet også at den brukes i økonomiundervisningen på landbruksskoler og i rettsaker.

Trykkes nå

Årets prisliste er del av Bedre Gardsdrift nr. 3. Bladet trykkes akkurat nå hos Merkur Trykk i Oslo, og leveres Postens distribusjonssenter i slutten av neste uke. Som i fjor er prislista et stiftet bilag i midten av bladet, slik at du kan nappe den ut. Dermed kan du velge om du vil ha den som del av bladet, eller ta den ut og ha den med i traktoren eller lett tilgjengelig på kontoret.

Aktuell for alle

Årets prisliste omfatter ca. 500 ulike oppgaver og redskapstyper. Alt fra små enkeltbønder til store entreprenører i alle fylker har bidratt med priser omlag 6000 priser. Det gjør at lista er like aktuell enten du bor i Lindesnes eller Pasvik og skal leie en enkel plog eller stor finsnitter med sjåfør.

Tradisjonen tro inneholder prislista både minstepris, makspris og middelpris. Middelprisen er unik for Bedre Gardsdrifts prisliste.

Til å stole på

Prislista er den største enkeltjobben i Bedre Gardsdrift gjennom året. Hver enkelt pris vurderes nøye. På den måten luker vi ut eventuelle feil, eller sterkt avvikende priser.

- Prisene spenner fra 50 øre til 160 000, forteller journalist Jogeir M. Agjeld, som er ansvarlig for prislista.

Jogeir har jobbet med prislista i mer enn 12 år, og har dermed fulgt utviklingen innen maskinleie og leiekjøring i landbruket på nært hold. I begynnelsen var det stort snakk om maskinleie, der bønder leide maskiner av hverandre. Gjennom årene er det blitt mer og mer leiekjøring, og den delen har derfor gradvis fått en større plass,

- I år registrerer vi en større variasjon i prisjusteringene enn tidligere. Noen velger å bruke samme priser som i fjor, mens andre øker. Prisøkningen er størst i områder med stor aktivitet, som Jæren, Østlandet og Trøndelag, forteller Jogeir.

Journalist Jogeir M. Agjeld legger ned et betydelig antall timer for å kvalitetssikre Norges mest omfattende prisliste for maskin- og leiekjøring.

Verdipapir forbeholdt abonnenter

Kvalitet koster. Derfor er maskinleieprislista forbeholdt Bedre Gardsdrifts abonnenter. Vil du sikre deg årets prisliste, men ikke er abonnent, må du tegne abonnement snarest. Abonnement bestiller du på gardsdrift.no eller ved å sende en e-post til abo.bedregardsdrift@askmedia.no.

" Bladet koster 625 kroner for et år og kan naturligvis utgiftsføres. I tillegg til Norges desidert mest omfattende og populære prisliste for leiekjøring og maskinleie, byr vi blant annet på: - Gardsanalyser - Bygningsstoff - Traktortester - Nyheter og messestoff- Vedlikehold - Småsmart- Økonomi og driftsledelse.

Bladet kommer ut 10 ganger i året og de siste årene har årsproduksjonen vært på mer enn 1000 sider.

Gratis og utgått på nett

Hvis du er ukjent med prislista vår kan du ta en kikk på en gammel prisliste. Den ligger fritt tilgjengelig på gardsdrift.no. Sjøl om den har gått ut på dato, viser den hvor omfattende prislista vår er. På gardsdrift.no finner du også tips for deg som skal leie maskiner og eller redskap.

Hjelp oss til å bli bedre

Dersom du ønsker å bidra med priser til neste års prisliste, eller har synspunkter på hvordan vi kan gjøre prislista enda bedre, så setter Jogeir stor pris på at du tar kontakt. Det gjør du ved å sende en e-post til jogeir@askmedia.no eller ringer ham på 906 46553.

"
Powered by Labrador CMS