Värmlandshest
Värmlandshest

Svensk sjokk over norsk kjøttimport

Svenskene sperrer øynene opp for norsk kjøttimport som har steget til rekordnivåer i første kvartal av 2015. Og det meste av kjøttet kommer dessverre ikke fra Sverige, skriver ATL.

Publisert

Det er underskudd av storfekjøtt i Norge for tida, noe som harmonerer dårlig med den forestående grillsesongen. Derfor må import til.

I følge det svenske nettstedet importerte vi 9213 tonn kjøtt til en verdi av 59 millioner euro fra januar til april ii år, mer enn en tredobling sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Dette for å stå godt rustet foran grillsesongen.

Tyskland og Namibia

Det er tyskerne som har dratt nytte av den reduserte norske tollen på importert kjøtt, som har ligget på 26 kroner per kilo siden november i fjor, og som er forlenget til 8. juni, skriver svenskene. Kjøttimporten fra Tyskland er sjudoblet og er nå på 7000 tonn. Den svenske eksporten til Norge var til sammenlikning på beskjedne 329 tonn fra november i fjor og til februar i år. (Trøsten får være at vi importerer mye snus fra søta bror.)

I følge ATL importerer Norge også mye kjøtt fra Namibia, som er en forholdsvis fersk handelsforbindelse.

Kvarte skrotter med storfe

Landbruksdirektoratet bekrefter den sterke økningen i kjøttimporten i første kvartal. Den store økningen dreier seg i første rekke om import av kvarte skrotter av fersk/kjølt storfe. Her er tollen satt ned som følge av underskudd av storfe i det norske markedet. Økningen i kjøttimporten er i vekt økt med 107 prosent, men bare med 63 prosent når det gjelder verdi.

Mindre import av landbruksvarer

Landbruksvareimporten i første kvartal i år utgjorde 1,1 mill. tonn, til en verdi av 13,5 mrd. kroner. Importen av landbruksvarer i første kvartal 2015 gikk ned sju prosent i mengde sammenliknet med første kvartal i fjor. Importverdien målt i norske kroner økte med 12 prosent, men målt i euro gikk den kun opp med sju prosent. Grunnen til dette er en svakere kronekurs i første kvartal i år enn i fjor.Kornimporten har derimot gått tilbake første kvartal i år, med 42 prosent målt i tonn og 32 prosent i kroner. Det har vært en bedre kornsesong enn på mange år, og behovet for import har derfor vært lavere.

Mest snus fra Sverige

Det er våre naboland Sverige og Danmark vi importerer mest landbruksvarer fra, målt i verdi. Av de ti landene vi importerer mest fra, har det vært størst importvekst fra Storbritannia, Spania og Peru det siste kvartalet, målt mot samme periode i fjor.Fra Sverige importerer vi mest snus, målt i verdi av importen. Fra Danmark er det mest mel og pelleter av kjøtt m.m. til dyrefôr. Det er også stor import av klementiner, tomater og paprika fra Spania. I tillegg har det blitt en dobling i importen av jordbær fra Spania første kvartal i år mot samme periode i fjor. Fra Storbritannia var det størst import av tilberedt fiskefôr. Fra Peru har det vært en stor økning i importen av fett og oljer av fisk til dyrefôr.

Vi eksporterer skinn og fôr

Landbruksvareeksporten per første kvartal i år har økt med 15 prosent i verdi, målt mot samme periode i fjor. Vi eksporterer mest til Sverige, Danmark og USA. Det største produktet vi eksporterer til Sverige målt både i verdi og mengde er oljekaker og andre faste reststoffer til dyrefôr. Til Danmark er det største eksportproduktet, målt i verdi, hele skinn av mink. Mengden er mer moderat, noe som betyr at dette er produkter av høy verdi. Til USA eksporteres det mest tilberedte næringsmidler, og i hovedsak farmasøytiske produkter basert på marint råstoff. Dette faller inn under landbruksvaredefinisjonen, slik WTO definerer dette.

Powered by Labrador CMS