Brann
Brann

Rekordmange landbruksbranner i 2014

Det har aldri vært registrert så mange branner i landbruket som i fjor. Hele 370. Det er 46 flere branner enn i 2013.

Publisert

Det vil bli gjort mer bruk av varmesøkende kamera i landbruksbygg dette året.

Sjøl om det var mange branner i fjor, så får trøsten være at vi unngikk de ekstraordinære store brannene i 2014, noe som også gjenspeiles i skadeutbetalingene. I fjor brant det for 410 millioner kroner, noe som er en nedgang på 134 millioner fra rekordåret 2013, melder Landbrukets brannvernkomité.

Varmesøkende kamera

Gjennom Landbrukets brannvernkomité (LBK) samarbeider landbrukets organisasjoner med forsikringsbransjen og brann- og bygningsmyndigheter, for bedret brannsikkerhet i landbruket. I 2015 vil LBK-nettverket arbeide for økt bruk av El-kontroll med varmesøkende kamera i landbruksbygg, bidra til å bedre bondens eget ettersyn og vedlikehold for elektrisk anlegg og utstyr, samt etablere ny teknisk spesifikasjon for el-anlegg i landbruksbygg, heter det.

Elektriker-feil florerer

Bakgrunn for prioriteringene er undersøkelser utført av LBK som viser at elektrisk anlegg og elektrisk utstyr står for to av tre branntilløp i landbruksbygg. Det er også gjennomført undersøkelser med el-kontroll med varmesøkende kamera for å vurdere tilstanden av el-anlegg på gardsbruk. Resultatet viste betydelige utfordringer knyttet til kvaliteten på el-anlegg. På 35 gardsbruk som deltok i prosjektet, ble det avdekket 43 alvorlig brannfarlige el-feil. Manglende ettersyn og vedlikehold fra bonden var årsak til 26 prosent og produktfeil sto for ytterligere 14 prosent. Resterende 60 prosent av de alvorlige brannfarlige avvikene skyldtes feil på arbeid utført av elektriker.

Husdyrrom krevende

Forsøket med el-kontroll med varmesøkende kamera avdekte også mangelfull kunnskap i elektrobransjen om det krevende miljøet i et landbruksbygg, og spesielt husdyrrom. Feil i prosjektering og bygging får konsekvenser for levetid og driftssikkerhet for el-anleggene, og kan medføre brannfare.

Landbrukets brannvernkomité har derfor tatt initiativ til å lage en ny teknisk spesifikasjon for el-anlegg i landbruksbygg, slik at bonden sikres at tilbudsinnhenting for el-installasjon kan skje på et likt grunnlag og med en egnet kvalitet. Hensikten er å få bedret driftssikkerhet og reduserte vedlikeholdskostnader, samt økt brannsikkerhet på nye el-installasjoner i landbruksbygg.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS