Fem på tolv

Nådetid for tre forskningsstasjoner?

Interimsstyret i NIBIO gjorde ingen vedtak om å nedlegge forskningsstasjonene Løken, Fureneset og Holt på styremøtet mandag 23. mars.

Publisert

-Interimsstyret fattet ingen vedtak knyttet til konkrete enheter på møtet i går. Det var heller ikke lagt opp til det i saksdokumentene, sier sekretariatsleder Jan Henrik Martinsen i NIBIO til Bedre Gardsdrift.

Neste behandling av saken i interimsstyret finner sted allerede 9. april.

Fra 1. juli 2015 opprettes NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

Powered by Labrador CMS