Hund
Hund

Med nese for barkbiller

Hunden Hiro lukter seg fram til trær som er angrepet av barkbiller og markerer.

Publisert

Annette og hunden Aska har fått los på barkbiller dypt i de svenske skoger. Foto: Mats Samuelsson

Det er ATL som forteller historien om svenske Annette Johansson og hennes to «barkbillehunder» Aska og Hiro av rasen malinois, en belgisk gjeterhund.

Fanger opp lukten av feromoner

Ekvipasjen tråler hele sommerhalvåret svenske skoger i jakten på trær som er angrepet av barkbiller. Det er feromonene, duftsignaler billene sender ut, som hundene klarer å spore opp.

Allierte seg med professor

Historien starter i 2008. I kjølvannet av stormene Gudrun og Per florerte barkbilleangrepene. En dag fikk Annette, som konkurrerte og hadde redningshunder, spørsmålet om ikke hundene også kunne finne barkbiller.

-Det var da ideen ble født, forteller Annette, som ikke hadde noen skogfaglig bakgrunn. Men hun begynte å lese seg opp på barkbillene og fikk etter hvert kontakt med professor Fredrik Schlyter på Sveriges landtbruksuniversitet (SLU) i Alnarp.

Tørrtrente med kunstige feromoner

Av professoren fikk hun syntetiske feromoner som hundene trente hundene på. For å ta knekken på et tre, må barkbillene være flere tusen stykker. Når barkbillene samler flokken, bruker de feromoner til å kommunisere med. Det er denne lukta av feromoner hundene fanger opp.

Pensjonert schæfer-tispe forsøkskanin

Debuten som barkbille-jeger startet i 2009 med hunden Meja, en pensjonert redningshund med hofteprotese. Det ble umiddelbart suksess. Siden er det blitt mange barkbille-oppdrag for svenske skogeiere med hundene Aska og Hiro.

Kjenner barkbillene på ganglaget

-Jeg har lært meg å gjenkjenne skog som er risikoutsatt og hundene søker foran meg. Når de markerer et tre, kontrollere jeg om det er flere tær i nærheten som er angrepet. Deretter angir jeg stedet med GPS, merker treet og rapporterer til skogeieren om hvor stort angrepet er. Denne avgjør så hvilke tiltak som skal settes inn.

Snifferdogs Sweden, vær-så-god!

Annette søker i skogen åtte timer om dagen. Hun bytter på å bruke hundene, så det er bare én hund som er med hver dag. Behøver vi å si at eier og hunder er i god form?

Om vinteren utdanner Annette og hennes firma, Snifferdogs Sweden, nye barkbilleekvipasjer.

Om det er behov for hundene?

-Så absolutt! Problemet med barkbillene vil bare vokse i takt med at klimaet blir varmere og varmere, parerer Annette.

Annons

Powered by Labrador CMS