Skogsbilveg 2

Lettere å bygge landbruksveier

Nå kan du ruste opp skogsbilveier og bygge midlertidige drifteveier inntil 150 meter uten å søke kommunen om tillatelse.

Publisert

Med den nye forskriften kan du foreta utbedringer av eksisterende vegnett uten først å innhente tillatelse fra kommunen.

Landbruks- og matdepartementet har presentert en ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier.

Grave uten å spørre

Den viktigste endringen i forhold til forskriften fra 1996 er at du nå kan gjennomføre flere veitiltak uten søknad og tillatelse fra kommunen. Det gjelder blant annet enkle opprustingstiltak og utbedringer av flaskehalser for tømmertransport på gamle veier. Du kan også bygge enkle og midlertidige driftsveger på inntil 150 meter uten søknad.

Raskere svar

I følge den nye forskriften kan kommunene nå kan sette kortere tidsfrister enn før for uttalelser på veisøknader. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug håper dette bidrar til raskere og mer effektiv saksbehandling.

I kraft fra 1. juli

Bakgrunnen for endringene i forskriften er regjeringas ønske om å gjøre reglene enklere ot tydeligere. Den nye forskriften trår i kraft 1. juli i år, samtidig som den forrige fra 1996 opphører fra samme dato.

Les mer om forskriften her

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS