Dansk fjøs
Dansk fjøs

Leier ut fjøset til kollega

DANMARK: Per Bundgaard på Jylland stiller både fjøs og mjølkeanlegg til rådighet for en mjølkeprodusent som ønsker å leie seg inn med egne dyr. Han tilbyr også å bringe fôret rett til fjøsdøra.

Publisert

Per Bundgaard. Foto: økologisk landsforening

Den danske bonden er inspirert av bønder på New Zealand og Australia og ønsker å innføre det såkalte sharemilker-konseptet til Danmark. På dansk har systemet fått navnet ”deleøkonomi”, skriver Landbrugsavisen.

Vil samarbeide om fôr og gjødsel

Per Bundgaard har tidligere drevet mjølkeproduksjon på garden Vester Halne, like ved Aalborg. Men nå vier den danske bonden all sin tid til økologisk planteavl på sine 12 000 dekar jord.

I og med at fjøset nå står tomt, stiller han det og mjølkeutstyr til rådighet for en økologisk mjølkeprodusent som vil leie seg inn og inngå samarbeid om fôr, beitemarker, gjødsel og naturpleie. Ett av landets økologiske meierier står klar til å ta imot mjølka.

Vinn-vinn-situasjon

I Danmark er det veldig vanskelig å få lånt penger for å kjøpe en gard – både på grunn av finanskrisa, men også fordi prisnivået er meget høyt på danske garder.

-Med sharemilking blir det både billigere og enklere for en ny mjølkeprodusent å starte opp uten å sette seg i bunnløs gjeld. Samtidig kan min økologiske planteavl få et løft med mer økologisk gjødsel og et mer allsidig vekstskifte. Det er en vinn-vinn-situasjon, sier Per Bundgaard.

Åpent møte

Allerede i dyrkningsplanen for 2015 har Per innlemmet fôr til storfe, slik at en eventuell fjøsleier kan få brakt fôret rett til fjøsdøra.

Den 17. mars inviterer Per til informasjonsmøte hvor han viser fram garden og forteller mer om mulighetene ved sharemilking-konseptet.

Powered by Labrador CMS