Landbruksrobot

Landbruksroboter som tenker sjæl

Trond Viggo Torgersen synger om å "Tenke sjæl". Nå er masterstudenter fra Brasil og Norge i ferd med å utvikle landbruksroboter som kan ta egne avgjørelser uten innblanding fra bonden sjøl.

Publisert

Forskningstekniker Lars Grimstad håper at robotene kan prøvekjøres allerede denne måneden. Foto: Thomas Haugersveen

Det er meninga at disse autonome robotene skal kjøre aleine uten å bli styrt av folk. Dette for å frigjøre arbeidskraft, skriver forskning.no

Universell redskapsbærer

Dagens traktorer skal kunne kjøre overalt og utføre mange oppgaver. Derfor er de tunge, noe som ødelegger jordstrukturen. Mye drivstoff bruker de også. Målet for masterstudentene er å erstatte den tradisjonelle landbrukstraktoren med flere, lette og billigere sjølgående roboter på hjul som er billigere i drift, mer effektive og miljøvennlige. Landbruksroboten er bygd med en ramme i midten hvor det kan monteres utstyr for såing, kalking, gjødsling og luking.

Masteroppgave i nærkontakt med forskning og næringsliv

Det er fjorten masterstudenter fra Universidade Federal do Rio De Janeiro (UFRJ) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som er involvert i oppgaven, men også doktorgradsstudenter. I Brasil er de meget gode på robotteknikk og universitetene der er flinke til å dra studentene inn i store forskningsprosjekter, ofte med næringslivet. Det betyr at masteroppgavene deres tar utgangspunkt i reelle problemer. Mens man på Universitetet på Ås er gode på mekanikk og maskinfag. Ved å hospitere hos hverandre kan studentene tilegne seg mye, ny kunnskap. Nylig var de norske masterstudentene én måned i Brasil.

Håper å gjøre drone-suksess

Industrielle roboter som er stasjonære, har man etter hvert blitt gode på. Men det er forsket mindre på mobile roboter. Mens industrirobotene står fast på et bestemt område, skal landbruksroboten ta seg fram på jordet hvor det både er dyr og mennesker som de ikke må kjøre på. Kravet til presisjon er mye høyere for slike roboter enn en lakkeringsrobot i industrien som står på det samme stedet hele tida.

Men både studenter, forskere og prosjektledere tror at mobile roboter er et fagområde i vekst og drar paralleller til den utviklinga dronene har hatt.

Ikke til salgs ennå

Landbruksroboten er klar til en enkel prøving med et sofistikert styringssystem allerede denne måneden. De norske studentene har stor tro på prosjektet, men er noe usikre på om det norske landbruket er klart for de mobile robotene ennå. Men bøndene har intet å frykte. Foreløpig er robotene ikke hyllevare hos Felleskjøpet, spøker de.

Powered by Labrador CMS