Inn på tunet-bilde
Inn på tunet-bilde

Inn på tunet styrker gardsdrifta

Inn på tunet-opplegget undergraver ikke jordbruksdrifta. Snarere tvert om.

Publisert

- Inntrykket er at oppstart av Inn på tunet-tjenester ikke skjer på bekostning av den agronomiske aktiviteten på gardene, men heller styrker jordbruksdrifta, og at denne blir en integrert del av Inn på tunet-tjenestene.

Dette er konklusjonen i et nylig utgitt NILF-notat som er basert på en elektronisk spørreundersøkelse blant gardsbruk som tilbyr Inn på tunet-aktiviteter Av 489 utsendte invitasjoner, kom det inn 187 svar. NILF har foretatt undersøkelsen på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Husdyra er viktige brikker

Resultater fra undersøkelsen viser at mange flere mener at oppstart av Inn på tunet har ført til økt omfang av jordbruksdrifta på garden (16 prosent), enn dem som mener at den er redusert (5 prosent).

Undersøkelsen viser videre at husdyrholdet brukes aktivt i Inn på tunet. 44 prosent sier at sysselsettinga i jordbruksdrifta har økt som følge av oppstart av Inn på tunet, mens ni prosent mener den er redusert.

Kortvarige, kommunale kontrakter

Resultatene tyder på at hovedutfordringen for Inn på tunet-tilbydere er uforutsigbarhet, noe som gjør det vanskelig å planlegge. Tjenestene selges i stor grad til kommunal sektor gjennom det som ofte er relativt kortvarige kontrakter.

Det er likevel et mindretall av deltagerne i undersøkelsen som forventer at omfanget av Inn på tunet-aktiviteten vil reduseres i framtida (11 prosent), mens 44 prosent forventer en økning. Dette antyder at Inn på tunet-tilbyderne er optimistiske med tanke på utvikling av tjenestene framover.

Tar alle gardens ressurser i bruk

Undersøkelsen viser stor variasjon i tilbudet av aktiviteter. De vanligste er tilrettelagt undervisning for barne- og ungdomsskoleelever i form av avlastnings-, ferie- og fritidstilbud, og dagtilbud for personer med psykiske lidelser.

Ønsket om å utnytte gardens ressurser oppgis som den viktigste motivasjonen for å starte opp med Inn på tunet. Samfunnsbehovet for tjenestene og ønsket om å utnytte egen kompetanse, er også viktige motivasjonsfaktorer, farmgår det av rapporten.

Powered by Labrador CMS