Fugl spiser fuglefrø

Hønsehirse spres med fuglefrø

Hønsehirse er blitt et økende problem i Vestfold, men også på den andre sida av Oslofjorden. Nå viser det seg at importert fuglefrø inneholder hønsehirse.

Publisert

Hønsehirse i kornåker. Foto: John Ingar Øverland

Spredning av hønsehirse gjennom fuglefrø er meget uheldig og NLR Viken frykter at hønsehirse har potensial til å bli et større problem enn floghavre.

Hirse hilser klimaendringene velkommen

Hønsehirse er ikke lenger bare et problemugras som vokser i kystområder. Hønsehirse spirer fra frø om våren nå jordtemperaturen kommer opp i 13-15 varmegrader. Den høye spiretemperaturen gjør at mange hønsehirseplanter ikke har spirt når det ugrassprøytes i kulturene. Hver plante produserer et stort antall frø som overlever flere år i jorda, skriver Fylkesnytt fra Vestfold.

Floghavremiddel mot hønsehirse

Fylkesmannen i Vestfold har støttet NLR Viken i flere prosjekter for å øke kunnskapen om hønsehirse og gjøre problemet kjent blant bøndene. Floghavremidlene virker mot hønsehirse, men det kan spares mye plantevernmidler hvis hønsehirsen stoppes før den sprer seg for mye. Det er viktig både for økonomi og miljø.

Mattilsynet har meldt inn hønsehirse som sak for Vitenskapskomiteen for mattrygghet. De skal gjøre en vurdering av risikoen hønsehirse utgjør.

"
Powered by Labrador CMS