Leplanting-Jæren
Leplanting-Jæren

Høg investeringsvilje på Jæren

Gjennomsnittsinvesteringa på Jæren lå på 465 000 kroner per bruk i 2013, mens landsgjennomsnittet var 192 700 kroner.

Publisert

NILF-rapporten.

Når det gjelder resten av Rogaland og Agder-fylkene var investeringsgjennomsnittet 235 000 kroner. Investeringstallene for 2013 er de høgeste på ti år.

Det ble i all hovedsak investert i driftsbygninger, men det var også et høgt investeringsnivå i maskiner og redskap.

Tallene finner vi i NILF-notatet 2015-3 «Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland - Trendar og økonomisk utvikling, 2004-2013». Det var i alt 141 bruk med i undersøkinga, 58 fra Jæren og 83 fra resten av Rogaland og Agder.

Investeringene opp - Inntektene ned

Samtidig som investeringslysten gikk opp i 2013, gikk gjennomsnittsinntekta ned i samme periode. Målt i vederlag til eget arbeid og egenkapital per årsverk var den på 292 700 kroner i snitt per bruk på Jæren og 273 000 for bruk ellers i Rogaland og i Agder. Begge tallene er en nedgang sett i forhold til 2012.

Mjølk og svin en god kombinasjon på Jæren

Det var driftsforma mjølk og svin på Jæren som har hatt den høgeste jordbruksinntekta av de presenterte driftsformene i perioden 2004 til og med 2012. Som en god nummer to kom kombinasjonen mjølk og strofe på Jæren og mjølk og sau i de øvrige Rogaland- og Agder-bygdene.

Les hele rapporten her

"
Powered by Labrador CMS