henger ien tynn tråd

Henger i en tynn tråd

Forskningsstasjonene Løken i Valdres, Fureneset i Fjaler og Holt i Tromsø er foreslått nedlagt. Norsk Landbruksrådgiving frykter bøndene vil miste verdifull kunnskap og kompetanse.

Publisert

Styret i Bioforsk foreslår å nedlegge forskningsstasjonene Løken, Fureneset og Holt. Når det gjelder sistnevnte stasjon, anbefales det riktignok at den faglige virksomheten fra Holt "gjenoppstår" og videreføres i egnede lokaler i Tromsø.

Norsk Landbruksrådgiving, som har et tett samarbeid med Bioforsk, er redd viktige arenaer for kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling forsvinner.

– Vi ser at forslaget til omstrukturering og nedleggelse av forskningssentre rundt om i landet vil bety at vi mister viktige regionale samarbeidspartnere, sier styreleder Bjørn Mathisen i Norsk Landbruksrådgiving.

– Vi er særlig bekymret for at utprøvingen av klimatilpasset plantemateriale vil bli dårligere. Utprøvinger i klimakamre vil slik vi ser det ikke kunne erstatte feltforsøk under naturlige forhold. I tillegg er det viktig å forske på optimal dyrkingsteknikk under ulike klimaforhold. Med færre prøvesteder vil mulighetene for å gi lokaltilpassede råd forsvinne, fortsetter Mathisen.

Han mener det er viktig at arenaer for sortsprøving og dyrkingsforsøk ikke svekkes, men tvert imot blir styrket, for å utvikle framtidas landbruk.

Powered by Labrador CMS