Hjort
Hjort

Færre hjort felt

Det ble felt 35 100 hjort i løpet av jaktåret 2014/2015. Det er en nedgang på 1 100 dyr fra jaktåret før, melder Statistisk sentralbyrå.

Publisert

Flere hjort i siktet enn elg i fjor.

Det er tredje jaktåret med nedgang i fellingstallet etter uavbrutt vekst siden jaktåret 1989/1990. Tross denne nedgangen skytes det fremdeles flere hjort enn elg. 1900 flere for å være helt nøyaktig.

Nedgang i tre hjortefylker

Den totale fellingskvoten var på 54 500 hjort og fellingsprosenten ble dermed 65. Antall fellingstillatelser gikk ned med om lag 900 dyr.

Nedgangen for landet sett under ett skyldes hovedsakelig redusert felling i de tre store hjortefylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Hordaland hadde den største nedgangen fra foregående jaktår. I alt ble det her felt 7 300 dyr av en kvote på 9 900. Dette utgjorde en nedgang fra året før på 500 felte dyr. I Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ble det skutt henholdsvis 10 300 og 9 300 dyr. Blant disse to fylkene var nedgangen størst i Møre og Romsdal med 430 dyr. I Sogn og Fjordane ble det felt 130 færre hjort enn foregående jaktår.

Kvinnherad er hjortekommunen

Kvinnherad i Hordaland er den kommunen hvor det ble felt flest hjort i 2014/2015. I alt ble 937 dyr felt i Hardanger-kommunen. Deretter fulgte Hitra i Sør-Trøndelag med 912 dyr.

Stadig flere hjortejegere

Til sammen jaktet 44 200 personer hjort i jaktåret 2013/2014. Det tilsvarer en økning på 500 personer fra jaktåret før.

Felte hjort"
AntallAndelEndring i prosent
2014-20152014-20152013-2014 - 2014-20152010-2011 - 2014-2015
AntallAndelEndring i prosent
2014-20152014-20152013-2014 - 2014-20152010-2011 - 2014-2015
I alt35 135100,0-2,9-10,2
Hanndyr
Kalv4 64413,2-1,5-10,5
1 1/2 år6 63818,9-1,59,4
Eldre7 28420,7-1,6-11,9
Hunndyr
Kalv4 13811,8-3,7-14,5
1 1/2 år5 28515,0-3,8-7,3
Eldre7 14620,3-5,4-21,2

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS