potet og penger
potet og penger

Begynne på Potetskole?

I november starter Norsk Landbruksrådgiving (NLR) en ettårig Potetskole på høgskolenivå som gir deg 30 studiepoeng.

Publisert

Noe av vitsen med Potetskolen er å skolere produsentene, slik at de kan utkonkurrere de importerte potetene og sitte igjen med en pen fortjeneste. Foto: colourbox.com

Målgruppa er i første rekke potetprodusenter, med studiet er åpent for alle.

Studiet heter «NLR Potetskolen – Kvalitetsproduksjon av matpotet» og har som mål å gjøre deg bedre rustet til å lede, utvikle og drive egen virksomhet innen potetproduksjon. Både erfarne og nye produsenter er velkomne.

Demme opp for utenlandsk import

Dalende potetforbruket, minkene produksjon, færre potetprodusenter og større import av utenlandsk potet, samt økende krav til potetkvalitet har gitt støtet til Potetskolen. Norske potetprodusenter må kort og kort utvikle produksjonen ytterligere og tilpasse seg markedet. Det er her Potetskolen er ment som et en nyttig kompetanseplattform. Det legges opp til seks samlinger à to til tre dager, på Blæstad og andre steder på Østlandet. Mellom samlingene skal deltakerne arbeide med oppgaver primært knyttet til egen produksjon. NLR Potetskolen går over ca. ett år og gir 30 studiepoeng.

Påmelding i løpet av august

Det vil være mulig å gjennomføre hele eller deler av studiet uten å avlegge eksamen. I tillegg til produsenter er målgruppen for NLR Potetskolen rådgivere, fagarbeidere i industrien (pakkerier og fabrikker), omsettere og forvaltning (kommune og fylke).

NLR Potetskolen gjennomføres så langt med støtte fra Innovasjon Norge, og i samarbeid med AL Gartnerhallen og Høgskolen i Hedmark (Blæstad). Mer informasjon og muligheter for påmelding kommer i løpet av august, skriver Norsk Landbruksrådgiving på sine hjemmesider.

Målet med NLR Potetskolen er å:

 • Tilby nyeste kunnskap innen potetproduksjon
 • Bygge opp kunnskap hos den enkelte som kan bidra til økt varekvalitet og bedre utnyttelse av råvaren
 • Bidra til bedre lønnsomhet i produksjonen
 • Samle produsenter og potetbransje for felles læring og erfaringsutveksling
 • Være en møteplass for inspirasjon til mer målrettet innsats i potetproduksjonen

På NLR Potetskolen gjennomgås temaene:

 • Jordas bruksegenskaper, plantenes næringsopptak og klima
 • Dyrkingsteknikk, sorter og produktkvalitet i potet
 • Skadegjørere i potet og aktuelle tiltak
 • Høsteutstyr, høsteteknikk, lager og lagerstyring
 • Produksjonsøkonomi, marked og bedriftsledelse i potetproduksjon

Disse sitter i Arbeidsgruppa:

 • Jan-Erik Mæhlum, NLR Gudbrandsdalen
 • Ole Morten Nyberg, Hedmark Landbruksrådgiving
 • Vidar Westum, NLR Nord-Østerdal
 • Stig Haarseth, potetprodusent
 • Kristin Sørensen
 • Borghild Glorvigen, NLR

Relaterte artikler

  Powered by Labrador CMS