Skog
Skog

Anbefaler å selge ut 150 000 daa skog

Statskog har på oppdrag fra landbruksministeren utredet ulike modeller for privatisering av Statens skoger. Én av konklusjonene er at det kan være fornuftig å øke arronderingssalget med 150 000 dekar.

Publisert

Styreleder i Statskog, Gunnar Olofsson, legger fram utredningen om privatisering av Statens skoger for landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Et slikt salg vil bidra til å styrke det private skogbruket, samtidig som det bedrer Statskogs eiendomsstruktur, heter det i rapporten som ble lagt fram for landbruks- og matministeren i dag.

Hvilke konsekvenser for allmenheten?

Utredningen belyser ulike modeller for privatisering og organisering av skogvirksomheten på økonomisk drivbare arealer, og økonomiske og praktiske konsekvenser av modellene. Utredningen belyser også i hvilken grad allmennhetens tilgang til jakt og vilkår for jakt, fiske, friluftsliv og andre brukerinteresser kan bli påvirket som følge av privatisering av skogvirksomheten, og på hvilken måte en kan sikre at de ikke blir dårligere.

Ministeren vil sove på rapporten

- Statskog har gjort et omfattende arbeid, og jeg vil nå foreta en grundig gjennomgang før Regjeringen kommer tilbake med forslag om hvordan vi kan bruke eierskapet i Statskog SF til å øke utnyttelsen av de totale skogressursene i Norge, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Les hele utredningen hos Statskog

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS