Skilt med eksportmarkedet

Skal sørge for større Orkel-eksport

SINTEF og NTNU-forskere skal med mer målretta markedsføring gjøre Orkel og andre norske landbruksteknologi-produkter enda mer attraktive i et internasjonalt marked. Dette for å hindre at norsk industriproduksjon må flagge ut.

Publisert

"Kompaktoren", som Orkel lanserte i 2003, kan presse så og si alt materiale. SINTEF- og NNU-forskere skal nå bistå bedriften med å selge enda flere slike maskiner på verdensbasis. Foto: Orkel

– Norge er allerede verdensledende når det gjelder utvikling og produksjon av teknologi til landbruket. Men tradisjonelt har norske produsenter satset på innovasjon på produktnivå, og mindre på prosessinnovasjoner. Her ligger det en uutnyttet mulighet, sier forsker Maria Kollberg Thomassen ved SINTEF til forskning.no.

Norske produsenter må snu ansiktet mot utlandet

SINTEF og NTNU-forskerne mener at norske bedrifter har mye å tjene på nye bruksområder og et internasjonalt marked. Norske produsenter av landbruksteknologi får nå drahjelp av forskningsprosjektet COMPACT, som har som mål å løfte norske bedrifter ut i et internasjonalt marked så mest mulig av industriproduksjonen her til lands kan beholdes. Én av konklusjonene er at norske bedrifter kan vinne mye på å ha en mer målrettet markedsføring, også mot utlandet.

Bruker Orkel og «kompaktoren» som eksempel

I forskningsprosjektet har SINTEF og NTNU-forskerne valgt seg bedriften Orkel Holding AS på Fannrem som «prøvekanin». Familiebedriften startet med sykkelproduksjon på femtitallet og har nå 75 ansatte og en årlig omsetning på 200 millioner kroner.

Etter å ha jobbet flere år med å videreutvikle rundballeteknologi, lanserte Orkel “kompaktoren” i 2003. Den presser og pakker ulike typer bulkmaterialer - alt fra mais og flis til torskehoder. Maskinen komprimerer pressmaterialet med 70 prosent, noe som gir reduserte transportkostnader, betydelige miljøgevinster og bedre ressursutnyttelser.

Skal øke salget fra 50 til 500 maskiner

Forskere ved SINTEF og NTNU stiller nå med verktøy og metoder for internasjonal markedsføring, samt kompetanse på produksjon, logistikk og verdikjeder for å bistå Orkel. I dag eksporterer bedriften 50–60 «kompaktor»-maskiner per år. Men nå skal Orkel bygges opp til en robust organisasjon med et godt markedsapparat som kan møte behovet framover, og målet er å få opp salgsvolumet til 500 maskiner i året.

– Vi har sterkt tro på at Orkel kan bringes fram i verdenstoppen, sier Thomassen.

Forskergruppa og de ansatte i Orkel jobber sammen og bruker møter og workshops til å finne ut hvordan bedriften kan ta ut mer av sitt potensiale.

Orkel har mer å gå på

I dag reiser Orkel-ansatte verden rundt for å markedsføre og selge Fannrem-bedriftens produkter. Dette har vist at «kompaktoren» er konkurransedyktig i flere markeder, men forskerne tror likevel at det finnes ytterligere muligheter gjennom en mer systematisk effektivisering av markedssatsingen.

For å kunne møte økt konkurranse på en internasjonal arena, mener de at Orkel må utvikle en mer effektiv produksjon, raskere verdikjeder, satse på læring og mer målrettet markedsføring.

Målet er å hjelpe flere teknologibedrifter ut i verden

– I dette prosjektet jobber vi med én produsent, men det vil være mye å hente av kunnskap for andre sektorer, mener Maria K. Thomassen.

Forskergruppas kongstanke er at konseptet skal hjelpe norske små og mellomstore produsenter av landbruksteknologi til å komme seg ut i verden. Og i dette tilfellet skal teknologien innta nye bruksområder- som avfall, energi og næringsmiddel.

Powered by Labrador CMS